ဝိုင္နီေသာက္တာက ဦးေနွာက္က်န္းမာေရးေကာင္းေစ။

ဝိုင္နီေသာက္တာက ဦးေနွာက္က်န္းမာေရးေကာင္းေစနုိ္င္။

ဝိုင္အမ်ားၾကီးေသာက္တာက မေကာင္းဘူးဆုိေပမဲ့ အတင့္အသင့္ေသာက္ေပးရင္ေတာ့
က်န္းမာေရးအတြက္လြန္စာမွ အေထာက္အကူျပဳလွပါတယ္။

ဝို္င္နီအတင့္အသင့္ေသာက္ေပးတာက ဦးေနွာက္ဆဲလ္ေတြပ်က္စီးျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးတယ္လုိ႔ Frontiers in Nutrition ရဲ့ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအရသိရပါတယ္။

ေလ့လာစမး္သပ္မႈကိုေတာ့ ဝိုင္အနည္းငယ္ေသာက္တဲ့ သူေတြရဲ့ ဆီး နဲ႕ မစင္ေတြကိုယူျပီးစမ္းသပ္ထားတာပါ။ ဒီ ျဒပ္ေပါင္းေတြကို ဦးေနွာက္ဆဲလ္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ေပးလုိက္တဲ႔အခါမွာေတာ့ ဝိုင္နီဟာ
ဦးေနွာက္ဆဲလ္ေတြကို ေသျခင္းမွကာကြယ္ေပးတယ္ဆုိတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

လင္း(ေရႊအင္းေလး)

YOU MAY ALSO LIKE