လိင္ဆက္ဆံေနစဥ္အခ်ိန္အတြင္း မျပဳသင့္တဲ့ ကိစၥမ်ား

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား sex နဲ႔ မကင္းနိုင္ၾကတာ သဘာဝပါပဲ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႔ လိင္မႈဘဝမွာ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ (သို႔) ပထမဆုံး ဆက္ဆံမႈနဲ႔ ေတြ႕ၾကံဳေတာ့မယ္ဆုိလွ်င္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို မလုပ္မိဖို႔ ဂရုစိုက္ရပါလိမ့္မယ္ ။

၁။အေတြးမ်ားျခင္း

သင္နွင့္ သင့္လက္တြဲေဖာ္ဟာ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ အနည္းငယ္ ရွိခဲ့ဖူးတယ္ဆ္ိုလွ်င္ေတာင္ လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ ျဖစ္လာမယ့္ ပိုးဝင္ေရာက္မႈေတြကို အရမ္းၾကီး ေတြးပူမေနပါနဲ႕ ။ လိင္ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ လိင္အဂၤါမွတဆင့္ အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ ပိုးဝင္ေရာက္မႈေတြ ရွိေနမွာပါပဲ ။ ေတြးပူေနမယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ျပည့္ဝတဲ့ အိမ္ေထာင္မႈသုခကို ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။

၂။အကာအကြယ္နွင့္ပတ္သက္ျပီး မပြင့္လင္းျခင္း

လက္တြဲေဖာ္ အမ်ိဳးသားဟာ ကြန္ဒံုးမသံုးဘဲ လိင္ဆက္ဆံရတာကို ပိုျပီး ၾကိဳက္နွစ္သက္နိုင္ပါတယ္ ။ အမ်ိဳးသမီးအေနျဖင့္လည္း အကာအကြယ္သံုးရတာကို ၾကိဳက္သည္ ၊ မၾကိဳက္သည္ ပြင့္လင္းဖို႔လိုသလို အမ်ိဳးသားမ်ားကလည္း လိုအပ္သည္ ၊ မလိုအပ္သည္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ေျပာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ ။ နွစ္ဦးသားအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာ ခံစားနိုင္မယ့္ လိင္ဆက္ဆံမႈျဖစ္ဖို႔အတြက္ ပြင္းလင့္မႈရွိဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္ ။

၃။အစားအေသာက္မ်ားအစားထိုးသံုးျခင္း

Kitchen sex လို႔ေခၚတဲ့ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲမွာ လိင္ဆက္ဆံရတာက ပိုျပီး လိင္စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အခ်ိဳ႕စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို လိင္ဆက္ဆံျခင္းတြင္ ထည့္သြင္း သံုးတတ္ပါတယ္ ။ သို႔ေသ္ာလည္း ဒီလိုမီးဖုိေခ်ာင္ထဲ လိင္ဆက္ဆံျခင္းက အစားအေသာက္မ်ားကိုလည္း ပ်က္စီးေစသလို မိမိကုိယ္တိုင္ကိုလည္း ပိုးမႊားကူးစက္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္နိုင္ပါတယ္ ။ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ အသံဳးျပဳခဲ့လို႔ အေရးေပၚခန္းထဲ ေရာက္ခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္ေတြလည္း မ်ားစြာ ရွိပါတယ္ ။

၄။ ကြန္ဒံုးတြင္ ေခ်ာဆီမ်ားထပ္မံအသံုးျပဳျခင္း

ကြန္ဒံုးမ်ားတြင္ သူ႔နဂိုအတိုင္း ေခ်ာဆီ ပါဝင္ျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္ ထပ္ျပီး ထိုကြန္ဒံုးအေပၚ အျခား ေခ်ာဆီတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ထပ္မံအသံုးျပဳလုိက္လွ်င္ ကြန္ဒံုးဟာ သူ႔နဂို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ပ်က္သြားပါတယ္ ။ အကယ္၍ အသံုးျပဳခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ Oil-based မဟုတ္ဘဲ Water-based နွင့္ Silicon-based အမ်ိဳးအစား ေခ်ာဆီကိုသာ အသံုးျပဳပါ။

၅။လိင္မဆက္ဆံခင္အလြန္အမင္းေသာက္ထားျခင္း

လိင္မဆက္ဆံခင္မွာ အလြန္အမင္း မူးေအာင္ေသာက္ထားျခင္းဟာ တစ္ဖက္လူအေပၚ ကိုယ္ခ်င္းမစာတဲ့ လုပ္ရပ္ တစ္ခုပါပဲ ။ မူးကြဲေနေအာင္ ေသာက္ထားျခင္းက လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာလည္း နွစ္ဦးသားအတြက္ ျပည့္ဝတဲ့ အိမ္ေထာင္မႈသုခ ရမွာမဟုတ္သလို အိပ္ရာတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားလည္း က်ဆင္းေစပါတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ လိင္မဆက္ဆံခင္မွာ မူးကြဲေအာင္ ေသာက္ျခင္းကို ေရွာင္ပါ ။ မဟုတ္လွ်င္ေတာ့ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ေနာင္တရေနပါလိမ့္မည္။

၆။ကိုယ္လက္သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေဝဖန္ျခင္း

တစ္ခါတစ္ေလမွာ ကိုယ့္လက္တြဲေဖာ္ရဲ႕ လိင္အဂၤါဟာ အနံ႔နံျခင္း (သို႔) ပါးစပ္အနံ႔ထြက္ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္မွာ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား လံုးဝ ေရွာင္သင့္ပါတယ္ ။ တစ္ဖက္သူ မေကာင္းေသာ ခံစားမႈတစ္စံုတစ္ခုျဖစ္သြားနိုင္ျပီး လိင္ဆက္ဆံမႈမွာ အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္နိုင္ပါတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လိင္ဆက္ဆံမႈမတိုင္ခင္မွာ အားလံုးကို ပါးနပ္စြာ ေျဖရွင္းထားသင့္ပါတယ္။

၇။တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးမဆက္သြယ္ျခင္း

လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွာ အေရးပါဆံုးက တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ပြင့္လင္းမႈရွိဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ တစ္ဦးရဲ႔ အၾကိဳက္ ၊ မၾကိဳက္ ကို ဖြင့္ဟေမးေပးဖို႔ လိုအပ္ျပီး တစ္ဖက္မွလည္း ပြင့္လင္းစြာ ေျဖဆိုေပးဖို႔ လိုပါတယ္ ။ လက္တြဲေဖာ္အခ်င္းခ်င္း အခ်ိတ္အဆက္မမိတဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈဟာ သင္တို႔နွစ္ဦးစလံုးကို စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင္ ့ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးကို ၾကိဳက္သလဲ ၊ မၾကိဳက္လဲ၊ ဘယ္လိုအေနအထားမ်ိဳးကို လိုခ်င္သလဲဆိုတာ ပြင့္ပြင္းလင္းလင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

CHAN (ေရႊအင္းေလး)

YOU MAY ALSO LIKE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*