တစ္ရက္တည္း အမ်ိဳးသမီး ၅၇ ဦးနဲ႔ အတူအိပ္ကာ ကမာၻ႔စံခ်ိန္ခ်ိဳးႏုိင္ခဲ့တဲ့ စင္ကာပူအမ်ိဳးသား

စင္ကာပူက အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟာ တစ္ရက္တည္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၅၇ ဦးနဲ႔ အတူအိပ္ႏုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ကမာၻ႔စံခ်ိန္ကုိ ခ်ိဳးႏုိင္သြားခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးတည္း အမ်ိဳးသမီးေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အခ်ိန္အၾကာဆံုး အတူအိပ္ႏုိင္ခဲ့သူ ကမာၻ႔စံခ်ိန္ဝင္ခဲ့တဲ့ ဆီးဇက္က အမ်ိဳးသားကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ ၂၄ နာရီအတြင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အတူအိပ္စက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ စံခ်ိန္ကုိ ခ်ိဳးႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အမည္မေဖာ္ျပလုိသူ အသက္ ၃၄ ႏွစ္တည္းသာရွိတဲ့ အဆုိပါ အမ်ိဳးသားဟာ အမ်ိဳးသမီးေပါင္းမ်ားစြာ နဲ႔ အခ်ိန္ၾကာၾကာအတူေနဖုိ႔အတြက္ လေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ေလ့က်င့္ေရးေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဆင္းခဲ့ရၿပီးေတာ့ ခံႏုိင္ရည္ရွိတဲ့ ကုိယ္ခႏၶာၾကံ႕ခုိင္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တုန္းက စံခ်ိန္သစ္တစ္ခုတင္ထားခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ အျပာရုပ္ ရွင္မင္းသားတစ္ဦးရဲ႕ အမ်ိဳးသမီး ၅၅ ဦးနဲ႔ အိပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ စံခ်ိန္ကုိလည္း အဆုိပါ စင္ကာပူအမ်ိဳးသား က ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မတူညီကြဲျပားတဲ့ ပံုစံေတြနဲ႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အေျခအေနခ်င္းမတူတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမ်ားစြာနဲ႔ အတူေန ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ စံခ်ိန္ခ်ိဳးႏုိင္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားမွာ ၿပိဳင္ပြဲမစတင္မီ အျပင္က လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေဖ်ာ္ေျဖေရး အငွားမယ္ေတြနဲ႔ ငွားရမ္းၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေနထုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ သူ႕အေနနဲ႔ တကယ့္ၿပိဳင္ ပြဲမွာ စံခ်ိန္ခ်ိဳးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေကာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ခႏၶာကုိယ္၊ ကုိယ္ခံအားနဲ႔ အျခား ေသာ ေဆးဝါးလုိအပ္တဲ့ ကုသေထာက္ပံ့မႈေတြလည္း ယူခဲ့ရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာနဲ႔ အခ်ိန္အၾကာဆံုး အတူေနထုိင္မယ့္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကမာၻ႔စံခ်ိန္ခ်ိဳး ႏုိင္မယ့္ တစ္ရက္တည္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၅၇ ဦးေျမာက္နဲ႔ အတူေနၿပီးမယ့္ အခ်ိန္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသားမွာ ေမာဟုိက္ႏြမ္းလ်ၿပီး ခႏၶာကုိယ္ေတာင့္မခံႏုိင္ေတာ့ပဲ လဲက်သြားခဲ့တာောကာင့္ ေဆးရံုသုိ႔ အလ်င္အ ျမန္ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ တစ္ရက္တည္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၅၀ ေက်ာ္နဲ႔ အတူေနထုိင္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ သူက သူ႔ရဲ႕ အဂၤါတံနာက်င္ထိခုိက္သြားမႈေၾကာင့္ ေဆးရံုတက္ကုသမႈခံေနခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

သဒၵါခ်ိဳ(ေရႊအင္းေလး)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*