လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ အၾကား နီဘီရူျဂိဳဟ္က ကမၻာၾကီးကို ဝင္တိုက္ေတာ့မည္ဟု ေဟာကိန္းမ်ားထြက္ေပၚ

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ အၾကား ျဂိဳဟ္ X (သို႔) နီဘီရူျဂိဳဟ္က ကမၻာၾကီးကို ဝင္တိုက္ေတာ့မည္ဟု ေဟာကိန္းမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။
နီဘီရူသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၆၀၀ လွ်င္တစ္ၾကိမ္ ေနကိုလွည့္ပတ္လ်က္ရွိသည့္ ျဂိဳဟ္ၾကီးတစ္လံုးျဖစ္သည္ဟူသည့္ အဆိုမ်ားရွိသည္။
ယင္းျဂိဳဟ္သည္ ကမၻာထက္ ၁၀ ဆခန္႔ၾကီးမားျပီး ကမၻာႏွင့္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း ေျမငလ်င္မ်ား၊ ဆူနာမီမ်ား ေပၚေပါက္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။
နီရူဘီႏွင့္ ကမၻာနီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့အပူခ်ိန္ထိုးက်ကာ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ကပ္သင့္သကဲ့သို႔ ႏွင္းမ်ားျပင္းထန္စြာ က်ေရာက္မည္ဟု ဆိုၾကသည္။


ျဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ဆိုလွ်င္ ဆိုက္ေဘးရီးယားေဒသကဲ့သို႔ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးသည္ အျခားပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ မရႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေျခလ်င္သြားလာၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ၾကသည္။
ကမၻာ့ႏိုင္ငံတို႔သည္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေသာက္ေရႏွင့္ စြမ္းအင္မ်ား လုယူျခင္းမခံရေရးကာကြယ္ေရးမွ အႏုျမဴစစ္ပြဲၾကီးဆီသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေဟာကိန္းထုတ္ၾကသည္။


ျဂိဳဟ္ X သည္ ကမၻာေျမသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာစဥ္ အလံုျခံဳဆံုးႏွင့္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈအနည္းပါးဆံုးမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူ၊ နီရူဘီျဂိဳဟ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္ ယူဗယ္လ္ အိုဗာဒီယာက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
အိုဗာဒီယာသည္ YouTube တြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမၻာ့ရာသီဥတုအေျခအေနျပ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျပသျပီး ၎၏ သံုးသပ္ခ်က္မွန္ကန္လာေနေၾကာင္း ေျပာၾကားလ်က္ရွိ၏။
လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚရွိ အခ်ဳိ႕သူမ်ားကမူ နီရူဘီျဂိဳဟ္ကို အာကာသအတြင္း ရွိေနစဥ္တြင္ပင္ ကမၻာေပၚရွိ အႏုျမဴလက္နက္မ်ား အသံုးျပဳကာ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ အေမရိကန္အာကာသေအဂ်င္စီ (နာဆာ) ကို ေတာင္းဆိုၾကသည္။

Cherie(Shwe Innlay)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*