အင္စတာဂရမ္တြင္ Followerအမ်ားဆံုး ကိုရီးယားအမ်ိဳးသမီးအႏုပညာရွင္ (၁၀)ဦး

နံပါတ္ (၁၀)ေနရာမွာ Follower အေရအတြက္ (၆.၃)သန္းနဲ႔ Krystal ရွိေနပါတယ္။ သူမဟာ အရင္တစ္ႏွစ္က ေနရာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဆဲပါပဲ။

 

နံပါတ္ (၉)ေနရာမွာ Follower အေရအတြက္ (၆.၃၉)သန္းနဲ႔ CL ရွိေနပါတယ္။ အရင္တစ္ႏွစ္က နံပါတ္ (၄)ေနရာကို ယူႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

 

နံပါတ္ (၈)ေနရာမွာ Follower အေရအတြက္ (၆.၄၁)သန္းနဲ႔ Black Pink အဖြဲ႔ရွိေနပါတယ္။ ဒီ (၁၀)ေယာက္စာရင္းထဲမွာ ပါဝင္လာတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာအဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။

 

နံပါတ္ (၇)ေနရာမွာ Follower အေရအတြက္ (၆.၇၉)သန္းနဲ႔ Jessica ရွိေနပါတယ္။ သူမကေတာ့ အရင္တစ္ႏွစ္က တတိယေနရာယူခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

 

နံပါတ္ (၆)ေနရာမွာ Follower အေရအတြက္ (၇.၀၅)သန္းနဲ႔ Song Hye Kyo ရွိေနပါတယ္။ အရင္ႏွစ္က (၁၀)ေယာက္စာရင္းထဲမွာ မပါဝင္ခဲ့ပါဘူး။ “Descendants of the Sun” ဇာတ္ကားအၿပီးမွာ follower သန္းနဲ႔ခ်ီရရွိခဲ့ပါတယ္။

 

နံပါတ္ (၅)ေနရာမွာ Follower အေရအတြက္ (၇.၂၆)သန္းနဲ႔ Suzy ရွိေနပါတယ္။ သူမကေတာ့ အရင္တစ္ႏွစ္ကေနရာကို ဆက္ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။

 

နံပါတ္ (၄)ေနရာမွာ Follower အေရအတြက္ (၇.၃၆)သန္းနဲ႔ YoonA ရွိပါတယ္။ သူမကေတာ့ နံပါတ္ (၇)ေနရာကေတာ့ တက္လာသူျဖစ္ပါတယ္။

 

နံပါတ္ (၃)ေနရာမွာ Follower အေရအတြက္ (၇.၄၆)သန္းနဲ႔ Park Shin Hye ရွိေနပါတယ္။

 

နံပါတ္ (၂)ေနရာမွာ Follower အေရအတြက္ (၇.၆၇)သန္းနဲ႔ Lee Sung Kyung ရွိေနပါတယ္။ သူမက အရင္တစ္ႏွစ္က (၁၀)ေယာက္စာရင္းထဲေတာင္ မပါဝင္ခဲ့ပါဘူး။

 

အားလံုးရဲ႕ထိပ္ဆံုး နံပါတ္ (၁)ေနရာမွာေတာ့ Follower အေရအတြက္ (၁၀.၆)သန္းနဲ႔ Taeyeon ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ခမ္းမူး (ေရႊအင္းေလး)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*