ခ်စ္သူဆက္ဆံေရးမွာ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္သူတို႔ရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း

၁) အထီးက်န္ျခင္းကို ေၾကာက္ရြ႔ံလို႔မဟုတ္ဘဲ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိးခ်စ္လို႔ တြဲၾကတယ္။

၂) ရိုမန္တစ္ဆန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခ်စ္သူဆီက လက္ေတြ႔က်တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သာထားရွိတယ္။

၃) တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေလးစားမႈရွိတယ္။

၄) အရာရာတိုင္းကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုတယ္။

၅) အၿမဲေပ်ာ္ရႊင္ရဖို႔ က်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္တယ္။

၆) တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ ေနရာေပးတယ္။

၇) မတည္ၿမဲမႈကို နားလည္ၿပီး ခ်စ္သူရဲ႕ႀကီးျပင္းေျပာင္းလဲမႈတုိင္းကို လက္ခံဖို႔အသင့္ျပင္ထားတယ္။

၈) ရန္ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ အဆံုးသတ္တယ္။

၉) တစ္ေယာက္ရဲ႕စိတ္ကို တစ္ေယာက္က အလိုလိုသိၿပီး မွ်ေဝခံစားတယ္။

၁၀) တူညီတဲ့ပန္းတိုင္တစ္ခုရွိၿပီး အၿမဲတိုင္ပင္တယ္။

ခမ္းမူး (ေရႊအင္းေလး)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*