Latest post

စမတ္ဖုန္းဝယ္ယူူသူေတြအတြက္ အဓိကစဥ္းစားစရာျဖစ္လာတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈျပႆနာ

ယေန႔နည္းပညာေလာကရဲ႕  သုံးစြဲသူအေျချပဳေစ်းကြက္ဖန္တီးျခင္းဆိုတဲ့ အပိုင္းမွာေရွ႕တန္းကိုပိုေရာက္လာတာဟာ စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္ သူေတြပါဘဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ သုံးစြဲသူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို တခုျခင္းဆီျဖည့္ဆီးေပးၿပီးေတာ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကိုမိတ္ဆက္လာၾကပါတယ္။

ကင္မရာပိုင္းအဆင့္တိုးျမင့္မႈ၊ ပရိုဆက္ဆာပိုင္းတိုးျမင့္မႈနဲ႔ မ်က္ႏွာျပင္ပိုင္းမွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရင္း သူ႕ထက္ငါအၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေနာက္ထပ္ေျပာစရာတခုကေတာ့ စားသုံးသူဝန္ေဆာင္မႈပါ။ စမတ္ဖုန္းကုမၸဏီအမ်ားစုဟာ ဖုန္းေတြစတင္ေရာင္ ခ်စဥ္အခ်ိန္မွာ ဝယ္ယူသုံးစြဲသူေတြကို မက္လုံးမ်ားစြာေပးၿပီး ဆြဲေဆာင္ၾကေပ့မယ္။ ဝယ္ယူသုံးစြဲၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ လ်စ္လ်ဳရႈတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဖုန္းမွာ Error တခုုခုျဖစ္လာလို႔ service သြားျပတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ အခ်ိန္ေပးရွင္းျပျခင္း ဆိုတာေတြမရွိေတာ့သလို လနဲ႔ခ်ီေအာင္အခ်ိန္ဆြဲယူမႈေတြလည္း ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလိုစမတ္္ဖုန္း Brand ေတြထဲမွာ သုံးစြဲသူေတြအတြက္ Customer Service ေကာင္းေတြေပးေနတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္တခုရွိပါတယ္။ သူ႕ကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ P Series စမတ္ဖုန္းေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေစ်းကြက္ေဝစုေတြကို ရရွိထားတဲ့ Huawei ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Diamond Service၊ Fast Repair Service၊Collection Points၊ Huawei(Myanmar) Hotline၊        Huawei (Myanmar) Webpage၊        Huawei Social Media၊  HiCare App၊ျပဳျပင္ေရြ႕လ်ား Huawei ကား၊Huawei Service Center ဆိုတဲ့ေနရာေတြကေန ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးေနပါတယ္။

အားလုံးထဲမွာ ပိုမိုတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈလို႔သတ္မွတ္ႏိုင္တာကေတာ့ Huawei မွ တရား၀င္တင္သြင္းထားေသာ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားရဲ႕ Hardware နွင့္ Software ျပႆနာမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္အတြက္ One Stop Service အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေရြ႕လ်ား Huawei ကား  ၀န္ေဆာင္မႈအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ျမိဳ႕နယ္အနွံ႕တြင္ အပတ္စဥ္ စေန ၊ တနဂၤေႏြေန႔ေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ေပးေနတာပါ။

ျပဳျပင္ေရြ႕လ်ားHuawei ကား ၀န္ေဆာင္မႈဆိုတာကေတာ့  Huawei (Myanmar) မွ နည္းပညာရွင္မ်ားက ကားျဖင့္ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ျပီး အပတ္စဥ္ လွည္႔လည္၍ (လုံး၀) အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္မႈေတြထဲမွာ  Android Version ႏွင့္ EMUI version မ်ား ျမွင့္ေပးျခင္း၊ Firmware Update တင္ေပးျခင္း၊ General System Cleaning လုပ္ေပးျခင္း၊ Software ႏွင့္ Virus error မ်ားစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ General Application မ်ား သြင္းေပးျခင္း ၊ Hardware ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္တဲ့ Huawei ဖုန္းမ်ားကို Huawei Service Center မ်ားသို႔ အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ Huawei Customer Service Center မ်ားမွာလည္း Huaweiဖုန္းမ်ားအား သြားေရာက္ျပဳျပင္ျခင္းျဖင့္  အာမခံသက္တမ္းအတြင္း အက်ံဳး၀င္ေသာ Huawei ဖုန္းမ်ားကို အခမဲ့ျပဳျပင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ Huawei မွ တရား၀င္တင္သြင္းထားေသာ ဖုန္းအပိုပစၥည္း (Spare Parts) မ်ားကိုသာအသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ မူလအရည္အေသြးအတိုင္း စိတ္ခ်ႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ျပဳျပင္လိုက္တဲ့ ဖုန္းအပိုပစၥည္း (Spare Parts) အေပၚတြင္ warranty အာမခံခံစားခြင့္ရရွိျခင္း၊ ဖုန္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ Error မ်ား၏ အေသးစိတ္မွအစ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္နိုင္ျခင္း ၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္သမွ်ကို အေသးစိတ္ စစ္ေဆးျပဳျပင္ေပးျခင္း၊  ျပဳျပင္မႈအေပၚတြင္ အာမခံမႈ နွင့္ တာ၀န္ယူမႈတို႕ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုစိတ္ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူမႈကြန္ရက္ သုံးစြဲသူေတြအတြက္ကေတာ့ Huawei Facebook Pageတြင္ အသစ္ထြက္ရွိလာမည့္ Product မ်ားအေၾကာင္း၊ Huawei Product မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိသိလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည့္ ဖုန္းေစ်းႏႈန္း၊ Product Specification၊ Huawei Showroom၊  Service Center လိပ္စာကဲ့သုိ႔ေသာ  ေမးခြန္းမ်ားကို လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာေမးျမန္းႏိုင္မွာပါ။

ဒီလိုဝန္ေဆာင္မႈေတြအျပင္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ Huawei တြင္ ရရွိႏိုင္သည့္  Diamond Service , Fast Repair Service, VIP Service  ကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ႔မ်ား အေၾကာင္းကို အလြယ္တစ္ကူ သိရွိႏိုင္ျခင္း၊ ေမးျမန္းႏိုင္ျခင္း။ အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြတုိင္း ျပဳလုပ္ေပးသည့္ “ ျပဳျပင္ေရြးလ်ား Huawei ကား” ၀န္ေဆာင္မႈ႔ ေနရာ၊ၿမိဳ႔နယ္၊ အခ်ိန္ အစရွိသည္တို႔ကို အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႔ႏိုင္ျခင္း ၊ ေမးျမန္းႏိုင္ျခင္းတုိ႔ကိုပါ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သုံးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ ဦးစားေပးတဲ့ေခတ္မွာ Huawei ကေပးတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေတြဟာ အေတာ္ေလးျပည့္စုံတယ္လို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*