ေဟာလီးဝုဒ္တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳမႈကို တိုက္ခိုက္ရန္ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ၿပီ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေဟာလီးဝုဒ္႐ုပ္ရွင္ေလာကမွ မင္းသမီးဇာတ္ၫႊန္း ေရးဆရာႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာတို႔ပါဝင္ေသာ အင္အား ၃ဝဝ ေက်ာ္က ႐ုပ္ရွင္ေလာကႏွင့္လုပ္ ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာင့္ အယွက္ေပးမႈကို အကူအညီေပးမည့္ စီမံ ခ်က္တစ္ခုကို စတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

Time’s Up ဟုေခၚသည့္ ကနဦးလႈပ္ ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ New York Times တြင္ မ်က္ႏွာျပည့္ေၾကာ္ျငာမွေန၍ ထုတ္ ေဖာ္ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။ ေဟာလီးဝုဒ္စီမံခ်က္ တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးနယ္ပယ္မွ အမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာနယ္ပယ္မွ အမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အေျပာင္းအလဲျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဟာလီးဝုဒ္႐ုပ္ရွင္ေလာကတြင္ ႐ုပ္ရွင္ ထုတ္လုပ္သူဟာေဗးဝိန္းစတိန္းကို ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေသာ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးတို႔က လိင္ ေစာ္ကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြပ္စြဲမႈမ်ားထြက္ ေပၚလာရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ေဟာလီးဝုဒ္စီမံခ်က္ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Ref : BBC

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*