စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္းက အသက္ဆံုးရံႈးႏုိင္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူေတြသတိေပးထား

သင့္ရဲ႕ အလုပ္မွာ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ခံစားေနရလား။ ဒါမွမဟုတ္ လက္တြဲေဖာ္က စိတ္ဖိစီးမႈေတြေပး ေနၿပီလား။ ဒီလုိမဟုတ္ပဲ ေငြေၾကးျပႆနာေတြေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈ စိတ္ဖိအား ျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီလား.. ဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈ ျပႆနာေတြကေန အသက္ေသဆံုး ရႏုိင္တယ္ဆုိ တာကုိသတိထားသင့္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဌာနက ေဆးသုေတသနျပဳ ရွာေဖြျပဳစုတဲ့အဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအကဲ ဆရာဝန္ ေဒါက္တာ အီစ္သာစတန္းဘက္ဂ္ရဲ႕ အႀကံေပးေျပာၾကားခ်က္မွာဆုိရင္ စိတ္ဖိ စီးမႈ၊ ေသာကေတြ ကင္းျခင္းက က်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္းမြန္ၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈျပႆနာေတြ ဆိုးရြား လာခဲ့ရင္ေတာ့ အသက္ေသဆံုးႏုိင္သည္အထိ ျဖစ္ေပၚႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

စိတ္ဖိစီးမႈေဝဒနာျပင္းထန္ျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြမ်ားျခင္းကေန ဦး ေႏွာက္၊ ခႏၶာကုိယ္ေတြဆီ ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္မယ့္ အရာေတြကုိ ပံုမွန္မလုပ္ေဆာင္ေပးပဲ ရွိကာ ဒီလုိျဖစ္ျခင္း မွ ခႏၶာကုိယ္၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြမွာ သက္ေရာက္ မႈႀကီးႀကီးမားမားမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈေတြျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ စိတ္မေပ်ာ္ရႊင္ရျခင္း၊ စိုးရိမ္မႈ ေသာကေတြခံစားရျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွား ျခင္း၊ ႏွလံုးကုိ ပုိမုိအလုပ္လုပ္ေစျခင္းတုိ႔အျပင္ အျခားေသာ ရုပ္ပုိင္းနဲ႔ စိတ္ ဆက္စပ္မႈရွိေနတဲ့ လုပ္ ေဆာင္မႈေတြမွာ ပ်က္ယြင္းမႈေတြျဖစ္ေပၚလာၿပီး သင့္က်န္းမာေရးကုိပါ ထိခုိက္ေစလာႏုိင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သိသာေစတဲ့ အျပဳအမူေတြျဖစ္တဲ့ ေဒါသျဖစ္ရျခင္း၊ ေတြေဝျခင္း၊ ေသာကေရာက္ျခင္း၊ ဝမ္းနည္းျခင္း၊ သံသယျဖစ္ျခင္းနဲ႔ အျခားေသာ စိတ္ခံစားမႈေတြမွာဆုိရင္လည္း သင့္စိတ္ခံစားခ်က္ အတက္အက်ျဖစ္လြန္းျခင္းကေန ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကုိယ္တြင္းလုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြမွာလည္း သက္ ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္မွာ အေတြးလြန္၊ အေတြးမ်ားၿပီး စိတ္ကုိ ႀကီးႀကီးမားမား ထိခုိက္မႈ ရႈပ္ေထြးမႈေတြျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။

ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးျခင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား အလြန္အကၽြံခံစားလာရတဲ့ အခါ က်န္းမာေရးကုိ ဆုိးဆိုးရြားရြားထိ ခုိက္ၿပီးေတာ့ ပံုမွန္ထက္ သက္တမ္းတုိသြားႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေမ(ေရႊအင္းေလး)

YOU MAY ALSO LIKE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*