ရာသီမလာခင္ျဖစ္တတ္ေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားကို ဓမၼတာခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ခံစားရတဲ့အေၾကာင္း

မိန္းကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ဖူးၾကမွာပါ။ ဓမၼတာမလာခင္ ၾကိဳတင္ခံစားရေလ့ရွိတဲ့ ဗိုက္ေဖာင္းပြျခင္း၊ကိုက္ခဲျခင္း၊ကို္ယ္လက္မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ဝက္ၿခံေပါက္ျခင္း၊ရင္သားနာၾကင္ျခင္း၊ စိတ္မတည္မျငိမ္ျဖစ္ျခင္း ၊ အျဖဴဆင္းျခင္း စသျဖင့္ လကၡဏာရပ္မ်ားကို ရာသီခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ခံစားရေလ့ရွိေနပါသလား။ ဒီလုိျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။

၁။အမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးဥ မေၾကြျခင္း

လစဥ္ ခႏၶာကိုယ္မွာ ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ အၿမဲရွိေနျပီး သင္ဟာ ထိုလအတြက္ မ်ိဳးဥေတြ အမွန္တကယ္ ထုတ္လႊတ္မႈမရွိလွ်င္ေတာ့ ဓမၼတာလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုအေျခအေနဟာ မမ်ိဳးဥမေၾကြဆင္းနိုင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး သင္ကေတာ့ ၾကားဖူးခ်င္မွ ၾကားဖူးပါလိ့မ္မယ္။

၂။သိုင္းရြိဳက္ျပႆနာ

သင့္ရဲ႕သိုင္းရြိဳက္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ဇီဝဓါတုျဖစ္စဥ္နွင္ ့ရာသီစက္ဝန္းကို ပုံမွန္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေဟာ္မုန္းေတြ မညီမွ်တဲ့အခါ ရာသီစက္ဝန္းကလည္း မမွန္ေတာ့ပါဘူး။ မမ်ိဳးဥအိမ္ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္တဲ့အခါ မမ်ိဳးဥေၾကြျခင္း မျဖစ္ေတာ့ဘဲ ဓမၼတာမမွန္မႈေတြ ျဖစ္လာရပါတယ္။ ဒါေတြဟာ သိုင္းရြိဳက္မွာ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာရွိေနျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက္တစ္ခု ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

၃။ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္း

အကယ္၍ သင္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့လမွာ အကာအကြယ္မပါဘဲ လိင္ဆက္ဆံခဲ့မိတယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးက ကုိယ္ဝန္ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးၾကည့္လိုက္တာပါပဲ။ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြေျပာင္းလာမယ္၊ေမာပန္းႏြမ္းနယ္မယ္၊ ရင္သားအထိအေတြ႕မွာလည္း ေျပာင္းလဲမႈရွိေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္ဝန္ရဲ႕ လကၡဏာေတြ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြက သင့္ရဲ႕ရာသီစက္ဝန္းမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာနိုင္ပါတယ္ ။ ဒါ့အျပင္ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ အနညး္ငယ္ေသြးဆင္းျခင္းမ်ိဳးေတြလည္း ျဖစ္ေနနိုင္ပါတယ္။

၄။သေႏၶတားေသာပစၥညး္မ်ား၏ေဟာ္မုန္းဓါတ္

မူမမွန္တဲ့ ရာသီစက္ဝန္းမ်ား၏ အျဖစ္မ်ားေသာ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုကတာ့ သေႏၶတားရန္အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ ေဟာ္မုန္းဓါတ္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္သားမွာ အစက္အေျပာက္ေလးေတြ ျဖစ္လာတာလည္း ေနာက္ဆက္တြဲ လကၡဏာရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

၅။စိတ္ဖိစီးမႈ

စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္လည္း ေဟာ္မုန္းေတြကို မညီမမွ်ျဖစ္ေစကာ မိမိရဲ႕ ရာသီစက္ဝန္းမွာ ျပႆနာမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ေစပါတယ္။

CHAN (ေရႊအင္းေလး)

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*