သမီးငယ္ကုိျပဳက်င့္သြားတဲ့ မုဒိန္းတရားခံကုိ ဥပေဒအရအေရးမယူေပးလုိ႔ ဖခင္ျဖစ္သူကုိယ္တုိင္ တရားခံရဲ႕လက္ေတြျဖတ္ပစ္ခဲ့

၁၇ လအရြယ္ သမီးငယ္အား အဓမၼျပဳက်င့္သြားတဲ့ တရားခံလူငယ္ရဲ႕ လက္ေတြကုိ အိႏၵိယ ဖခင္ျဖစ္ သူက ျဖတ္ေတာက္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ ဖခင္ျဖစ္သူ ပရာမင္ဒါဆင့္ဆုိသူက သမီးငယ္ကုိ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အဓမၼျပဳက်င့္သြားတယ္လုိ႔ သံသယရွိက်ဴး လြန္သြားခဲ့တဲ့ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္ရဲ႕ လက္ႏွစ္ဖက္စလံုးကုိ ဓါးနဲ႔ခုတ္ျဖတ္ပစ္လုိက္ကာ သမီးငယ္အတြက္ ဖခင္ရဲ႕အမ်က္ေဒါ သနဲ႔ တုန္႔ျပန္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တုန္းက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ သက္ငယ္မုဒိန္းက်င့္မႈမွာ တရားခံျဖစ္ေၾကာင္း တိက်ေသခ်ာေနတဲ့ ျပစ္မႈနဲ႔ က်ဴးလြန္သူတရားခံကုိ အစိုးရအာဏာပုိင္ေတြက မည္သည့္တရားဥပေဒစီရင္ျခင္းမွ် ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အျပစ္မေပးခဲ့လုိ႔ဆုိကာ ဖခင္က မေက်နပ္ခ်က္နဲ႔ တရားခံလူငယ္ရဲ႕ လက္ေတြကုိ ခုတ္ ျဖတ္စီရင္လုိက္တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ပန္ဂ်က္ျပည္နယ္၊ ဘာသင္ဒါခရုိင္ တရားရံုးေတာ္မွာ စီရင္ခဲ့တဲ့ အဆုိပါလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳက်င့္မႈျပစ္ ဒဏ္စီရင္မႈအတြင္းမွာဆုိရင္ နစ္နာခ့ဲတဲ့ ကေလးငယ္ရဲ႕ ဖခင္ျဖစ္သူမွာ တရားရံုးေတာ္က ဆံုးျဖတ္ လုိက္တဲ့ တရားခံအျပစ္ေက်ေအးေပးဖုိ႔နဲ႕ နစ္နာေလွ်ာ္ေၾကးေပးဖုိ႔ အမိန္႔ခ်မွတ္မႈကို ဖခင္ျဖစ္သူက လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ဖခင္ျဖစ္သူဟာ တရားရံုးေတာ္ရဲ႕ အမိန္႔ကုိ ရံုးေတာ္မွာ ေက်ေအးေပးႏုိင္ ေပမယ့္ သမီးငယ္ကုိ မတရားျပဳက်င့္သြားတဲ့ လူငယ္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ကုိ မေက်နပ္ ေဒါသျဖစ္ကာ တရားခံ ေနထုိင္တဲ့ ေနအိမ္သုိ႔လုိက္သြားခဲ့ၿပီး လူငယ္တရားခံအမ်ိဳးသားကုိ အျပင္သုိ႔ေခၚထုတ္က ရုိက္ႏွက္ ဆံုးမခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ႏွစ္ဖက္စလံုးကုိပါျဖတ္ေတာက္ပစ္ၿပီးေတာ့ လက္စားေခ်ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။

ရဲဌာနရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရေတာ့ လက္အျဖတ္ခံရတဲ့ တရားခံလူငယ္အမ်ိဳးသားကို ေဆးရံုသုိ႔တင္ ေဆာင္ကုသမႈေပးခဲ့ၿပီး သမီးျဖစ္သူ ရဲ႕ျဖစ္ရပ္ကုိမေက်နပ္မႈနဲ႔ လက္စားေခ်တုန္႔ျပန္ခဲ့တဲ့ ဖခင္ျဖစ္သူရဲ႕ လုပ္ရပ္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။

ေမ(ေရႊအင္းေလး)

YOU MAY ALSO LIKE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*