၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဧည့္သည္ ၁၄၆,၀၀၀ ဦး လာေရာက္လည္ပတ္မႈျဖင့္ စံခ်ိန္ခ်ဳိးလိုက္ေၾကာင္း SINGAPORE TOURISM BOARD က ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပဏာမေျခလွမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္

  • စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာခရီးသည္ ၁၄၆,၀၀၀ ဦးကို လက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး အဆိုပါအေရအတြက္သည္ ယခင္လာေရာက္လည္ပတ္မႈစံခ်ိန္ကိုခ်ဳိးုိင္ခဲကာ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၂၈.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင
  • မန္မာဧည့္သည္မ်ား စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔လည္ပတ္မႈသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္တိုးတက္လာရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အျခားေသာအာရွေစ်းကြက္မ်ားအားလုံးကိုေက်ာ္လြန္၍ ထိပ္ဆုံးသို႔ေရာက္ရွိခဲ
  • Singapore Tourism Board (STB) မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မတ္လတြင္ မႏၱေလးၿမိမွ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အထူးခရီးသြားအစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ အဆိုေတာ္ ဟဲေလးအား စင္ကာပူBrand Personality အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အစီအစဥ္မ်ား၏ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းအျဖစ္ မိသားစုႏွင့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပင္လယ္အေပ်ာ္စီးသေဘၤာအထူးခရီးစဥတို႔ကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း

 

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ မတ္လ ၈ရက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ သြားရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ ျမန္မာခရီးသည္ အေရအတြက္ ၁၄၆,၀၀၀ ဦးရွိရာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၂၈.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတက္လာၿပီး အာရွခရီးသည္ ေစ်းကြက္ အားလုံးတြင္ တိုးတက္မႈရာခိုင္ႏႈန္းအျမင့္ဆုံးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက စံခ်ိန္ခ်ဳိးခဲ့ပါသည္။

 

မန္မာဧည့္သည္မ်ားစင္ကာပူသို႔ ေရာက္ရွိမႈသည္ ၂၀၁၇ ဧၿပီလ သႀကၤန္ကာလခရီးသြားရာသီတြင္ အျမင့္မား ဆုံးျဖစ္ၿပီး ခရီးသည္ ၂၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိခဲ့ပါသည္။ တစ္လဟူေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္းစင္ကာပူကလက္ခံရရွိေသာ ျမန္မာခရီးသည္အေရအတြက္ အမ်ားဆုံးလ လည္းျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ STB ၏ International Visitor Arrivals Statistics 2017 report  တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဗီဇာလိုအပ္ခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပေသာ စင္ကာပူပြဲေတာ္၌ စင္ကာပူ၏ ခရီးသြားအမွတ္တံဆိပ္သစ္ျဖစ္သည့္ Passion Made Possible   ႏွင့္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးျခင္းအပါအ၀င္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား က ျမန္မာဧည့္သည္မ်ားလာေရာက္မႈတိုးတက္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးခဲ့သည္ ဟု STB က ဆိုပါသည္။

 

Singapore Tourism Board ၏ International Relations & Market Planning & Oceania မွ Executive Director ျဖစ္ေသာ Mr. John Conceicao က “မိသားစုလိုရင္းႏွီးခ်စ္ခင္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္၊ လမ္းညႊန္ရတာ လြယ္ကူမႈ၊ အပန္းေျဖဖို႔ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ေနရာေတြ၊ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးက်င္းပေနတဲ့ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြရဲ႕ စြဲေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာခရီးသြားဧည့္သည္ေတြအေနနဲ႔ စင္ကာပူကို လည္ပတ္ဖို႔ ပိုမို ေရြးခ်ယ္လာၾကပါတယ္။ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာမွာ ဗီဇာလိုအပ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္တာေၾကာင့္ စင္ကာပူကိုလာဖို႔ ပိုလြယ္ကူ သြားတယ္၊ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေတာ့ဘူး၊ ခရီးသြားဖို႔စီစဥ္ရတာ ဗ်ာမမ်ားေတာ့ဘူး။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရလဒ္က အလြန္အားတက္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာခရီးသြားေတြ စင္ကာပူကို ဘာေၾကာင့္ ထပ္ခါထပ္ခသြားျပန္လည္သင့္လဲ ဆိုတာကို ျပသဖို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပိုၿပီး စတင္ဦးေဆာင္ မိတ္ဆက္သြားပါဦးမယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

မန္မာႏိုင္ငံအတြက္ STB ၏ အစီအစဥ္မ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ေဆာင္ရြက္မႈမွတ္တမ္းေပၚမူတည္ၿပီ လာမည့္သႀကၤန္အားလပ္ရက္ကာလတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ႏွင့္အနီးတစ္၀ိုက္ေဒသမ်ားမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အထူးခရီးသြားအစီအစဥ္တစ္ခုကို စတင္မိတ္ ဆက္ေပးရန္ STB သည္ Silk Air ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (UMTA) ၏ မႏၱေလးဌာနခြဲတို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မႏၱေလးေစ်းကြက္အတြက္ အထူးသီးသန္႔ စီစဥ္ေပးထားေသာ ပထမဆုံးေသာစင္ကာပူခရီးသြားအစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

မႏၱေလးၿမိဳ႕ မဂၤလာမႏၱေလးေရွာ့ပင္းေမာလ္တြင္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိက်င္းပသည့္ Visa Travel Fair ၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၀ တန္ဖိုးရွိ ခရီးစဥ္ကို စတင္မိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ၿပီး ယင္းအစီအစဥ္တြင္ SilkAir ျဖင့္ အသြားအျပန္ေလယာဥ္လက္မွတ္ခ၊ စင္ကာပူၿမိဳ႕တြင္းလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈမႈ၊ ျမန္မာခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား စိတ္၀င္စားႏွစ္ၿခိဳက္ၾကမည့္ေနရာမ်ားသို႔ လည္ပတ္ျခင္း ႏွင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္း မ်ား ပါဝင္သလုိ  က်န္းမာေရးေဆးစစ္ျခင္းအစီအစဥ္ကိုလည္း ထပ္တိုး၍ ဝယ္ယူႏို္င္ပါသည္။

 

ဤခရီးစဥ္၀ယ္ယူသူ Customer မ်ားအေနျဖင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ခ်န္ဂီေလဆိပ္ရွိ ဆိုင္ေပါင္း ၃၅၀ အနက္ မည္သည့္ႏွစ္သက္ရာဆိုင္တြင္မဆို ေစ်း၀ယ္ယူခြင့္ရွိသည့္  စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၀ (ျမန္မာေငြ ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ ခန္႔) တန္ Changi Airport shopping voucher တစ္ေစာင္ရရွိပါမည္။ စိတ္ပါ၀င္စားသူ ခရီးသည္မ်ား အေန ျဖင့္ မႏၱေလး Visa Travel Fair တြင္ အဆိုပါစင္ကာပူခရီးစဥ္ကို ၀ယ္ယူႏိုင္သလို ယင္းပြဲၿပီးသြားခ်ိန္တြင္ လည္း Columbus ၊ World Connect ႏွင့္ Croton အပါအ၀င္ အဓိကပါ၀င္ဆင္ႏႊဲေသာ မႏၱေလးခရီးသြား လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားမွတစ္ဆင့္လည္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

 

STB ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္အဆိုေတာ္ ဟဲေလး ကို စင္ကာပူ၏ Brand Personality အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာသုံးႏွစ္အတြင္း မိသားစု ႏွင့္အတူ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ျဖင့္ လည္ပတ္ခဲ႔ေသာ ဟဲေလးသည္ Brand Personality တစ္ဦးအျဖစ္ သူတို႔၏စင္ကာပူအမွတ္တရအေတြ႔အႀကဳံမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာခရီးသည္မ်ားေရွ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ အြန္လိုင္းမွလည္းေကာင္း ေ၀မွ်ေျပာၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္လအနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ဟဲေလးႏွင့္သူ၏မိသားစုသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္သြား ေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ၿပီး မိသားစုမ်ား လည္ပတ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ကာ ကိုယ္တုိင္ႀကံဳေတြ႔မည့္ အမွတ္ရဖြယ္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝသြားပါမည္။

 

ဟဲေလးက “၂၀၁၇ ခုႏွစ္စင္ကာပူပြဲေတာ္ 2017 မွာ ကၽြန္ေတာ္ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခြင့္ရခဲ့ၿပီး အဲဒီပြဲမွာ အလြန္ေကာင္း မြန္တဲ့ အေတြ႕အႀကဳံေတြရခဲ့ပါတယ္။ Singapore Tourism Board နဲ႔ အလုပ္အတူတြဲလုပ္ရတာ၊ အဲဒီကၽြန္း ႏိုင္ငံေလးက ျမန္မာခရီးသြားေတြအတြက္ ဘယ္လိုအရာေတြ ကမ္းလွမ္းေပးေနတယ္ဆိုတာကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ရတာေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တကယ္၀မ္းသာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးရယ္ သားႏွစ္ေယာက္ရယ္က လည္း ေနာက္လာမယ့္လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ေတြမွာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုနဲ႔အတူ စင္ကာပူနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ထပ္ၿပီး သိလာရလိမ့္္ဦးမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္လုပ္မယ့္အစီအစဥ္ေတြ နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမွတ္တရေတြကို ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ Facebook page မွာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ၾကည့္႐ႈၾကပါဦး” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

STB သည္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းအုပ္စုမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ၿပီး ေငြကုန္ရသည္ႏွင့္ တန္ေသာ၊ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသေဘၤာအေပ်ာ္စီးခရီးစဥ္ကိုလည္း ျမန္မာ ေစ်းကြက္အတြက္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးပါလိမ့္မည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အစီအစဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ STB သည္ စင္ကာပူအေပ်ာ္စီး သေဘၤာခရီးစဥ္ အေတြ႕အႀကဳံကို လာေရာက္ခံစားရန္ စင္ကာပူသို႔ ၀န္ထမ္းမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြမႈရွိေစရန္ ခရီးစဥ္မ်ား ပုံမွန္စီစဥ္ေပးေလ့ရွိေသာ ထိပ္တန္းျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအားလည္ ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

အသစ္စတင္မိတ္ဆက္သည့္ Genting Dream အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ အစီအစဥ္တြင္ ဇန္န၀ါရီလက လိုက္ပါခဲ့သည့္ Grand Royal Group ၏ HR မန္ေနဂ်ာ ကိုျပည့္ၿဖိဳးေအာင္က “စင္ကာပူခရီးစဥ္နဲအေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးစဥ္ ေပါင္းစပ္လိုက္ပါရတာ ကၽြန္ေတာ္တကယ္ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပါတယ။ အရင္က စင္ကာပူက္ို ၀န္ထမ္း Incentive trip ေတြ စီစဥ္ေပးဖူးတဲ့ ျမန္မာကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြကို တကယ့္ျပည့္၀ဆန္းသစ္တဲ့ခရီးစဥ္ တစ္ခုပံ့ပိုးေပး ဖို႔ဆိုရင္ ဒီသေဘၤာခရီးစဥ္က အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ရင္ခုန္ရတဲ့ ခရီးစဥ္လို္႔ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*