ေကေပါ့ပ္သီခ်င္းေတြမွာ တင္ေကာ့တဲ့ကကြက္ေတြက မပါမျဖစ္လား …

ေကေပါ့ပ္အႏုပညာဟာ အဖြဲ႔လုိက္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကကြက္နဲ႔ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းနာမည္ေက်ာ္လာၿပီး ကမာၻ႔ေနရာေတြအထိေတာင္ ထိုးေဖာက္လာႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ခ်စ္စရာမိန္းကေလးေတြရဲ႔ ခ်စ္စဖြယ္ကကြက္ေတြနဲ႔ ဆြဲေဆာင္ခဲ့ၾကရာမွ ေနာက္ပိုင္းေတြမွာ ဆက္ဆီဆန္တဲ့ဘက္ကို ေရာက္လာတာကို ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။ ေကေပါ့ပ္အဖြဲ႔ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း cute ကေန sexy ေျပာင္းမွ ပိုမိုေအာင္ျမင္လာၾကတာကိုလည္း ဝန္ခံထားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ ဆက္ဆီက်လြန္းတဲ့ ကကြက္ေတြေၾကာင့္လည္း ဆင္ဆာပိတ္ခံရတာေတြေတာင္ ရွိလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တင္ေကာ့တဲ့ကကြက္ကေတာ့ ေကေပါ့ပ္သီခ်င္းေတြမွာ မပါမျဖစ္ဆိုရေအာင္ အမ်ားအျပားျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။

 

  1. Choa

 

  1. Nari

 

  1. Minhee (former STELLAR)

 

  1. Hyunyoung

 

  1. Hani (EXID)

 

  1. Hyomin and Jiyeon (T-ARA)

 

  1. Hyolyn and Bora (former SISTAR)

 

  1. HyunA

 

  1. Seolhyun (AOA)

 

10.SPICA

ခမ္းမူး (ေရႊအင္းေလး)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*