ကမာၻ႔တစ္ဝန္းရွိ ဖန္တီးမႈဆန္းၾကယ္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား

1 – 30 St Mary Axe

 

2 – The Guggnheim Museum

 

3 – The Crooked House

 

4 – The Haines Shoe House

 

5 – The Kunsthaus

 

6 – The Basket Building in Ohio

 

7 – Heydar Aliyev Cultural Center — Baku, Azerbaijan

 

8 – Crazy House — Dalat, Vietnam

 

9 – The Piano House — Anhui, China

 

10 – Lotus Temple — Delhi, India

ခမ္းမူး (ေရႊအင္းေလး)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*