၁၆ ေပရွည္သည့္ စပါးအံုးေျမြၾကီးတစ္ေကာင္ အပါအဝင္ ေျမြ ၁၆ ေကာင္ႏွင့္ အတူေနသည့္ မိန္းကေလး

*** EXCLUSIVE - VIDEO AVAILABLE *** LONDON, UNITED KINGDOM - MAY 21: Zee with her two largest snakes in the hallway of her flat on May 21, 2018 in London, England. An animal lover has turned her small London flat into a secluded paradise for her collection of snakes, including a 16 foot Burmese python. Zee, 21, who is training to be a veterinary nurse, first saw a snake at six-years-old and has been obsessed with them ever since. At 14-years-old, she split the price of her first snake with her brother before bringing it home to her mum, who quickly had to get used to the idea of living in a mini reptile house. Now the animal lover has collected 16 snakes, including her majestic Burmese python, who likes to slither around the hallways to relax, a boa constrictor, royal python and a blood python. PHOTOGRAPH BY Bahareh Hosseini / Barcroft Images

ဇီးဟု အမည္ရေသာ မိန္းကေလးသည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ကပင္ အိမ္ေမြးတိရ စၦာန္ဆိုင္တစ္ခု၌ ေျမြတစ္ေကာင္ကို ေတြ႔ခဲ့ျပီး ဝယ္ယူကာ ေနအိမ္သို႔ သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။

ယခုအခါ တိရ စၦာန္သူနာျပဳတစ္ဦးအျဖစ္ သင္တန္းတက္ထားျပီးျဖစ္ကာ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ေသာ ဇီး၏ အိပ္ခန္းအတြင္း ေျမြေပါင္း ၁၆ ေကာင္ ပိုင္ဆိုင္ထားျပီ ျဖစ္သည္။

Woman shares her bedroom with a collection of snakes, including a 16ft python

ေမြးျမဴထားသည့္ ေျမြမ်ားတြင္ အျမတ္ႏိုးဆံုးမွာ ၁၆ ေပရွည္လ်ားသည့္ စပါးအံုးေျမြၾကီးႏွင့္ အဝါေရာင္စပါးၾကီးေျမြတို႔ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျမြကိုက္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဇင္းက သူခ်စ္ေသာတိရ စၦာန္ကေလးမ်ားသည္ သူ႔အား ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္ နာက်င္ေအာင္ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္လ်က္ရွိသည္။

*** EXCLUSIVE - VIDEO AVAILABLE *** LONDON, UNITED KINGDOM - UNDATED: Zee after being bitten by one of her 16 snakes in London, England. An animal lover has turned her small London flat into a secluded paradise for her collection of snakes, including a 16 foot Burmese python. Zee, 21, who is training to be a veterinary nurse, first saw a snake at six-years-old and has been obsessed with them ever since. At 14-years-old, she split the price of her first snake with her brother before bringing it home to her mum, who quickly had to get used to the idea of living in a mini reptile house. Now the animal lover has collected 16 snakes, including her majestic Burmese python, who likes to slither around the hallways to relax, a boa constrictor, royal python and a blood python. PHOTOGRAPH BY Barcroft Images

“ကၽြန္မ ရက္သတၱပတ္တိုင္းနီးပါး အကိုက္ခံရပါတယ္” ဟု ဇီးက ေျပာၾကားသည္။

ေျမြကိုက္ေနျပီဆိုလွ်င္ ထြက္သြားေစလိုပါက အရက္ကို အသံုးခ်ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ျပီး ၎တို႔၏ ဦးေခါင္းမ်ားကို ေရေအာက္သို႔ ႏွစ္ထားရေၾကာင္း ဇီးက ဆိုသည္။

*** EXCLUSIVE - VIDEO AVAILABLE *** LONDON, UNITED KINGDOM - UNDATED: Zee with one of her 16 snakes in London, England. An animal lover has turned her small London flat into a secluded paradise for her collection of snakes, including a 16 foot Burmese python. Zee, 21, who is training to be a veterinary nurse, first saw a snake at six-years-old and has been obsessed with them ever since. At 14-years-old, she split the price of her first snake with her brother before bringing it home to her mum, who quickly had to get used to the idea of living in a mini reptile house. Now the animal lover has collected 16 snakes, including her majestic Burmese python, who likes to slither around the hallways to relax, a boa constrictor, royal python and a blood python. PHOTOGRAPH BY Barcroft Images

“ေျမြက အေကာင္ေသးတယ္ဆိုရင္ ခဏေလာက္ပဲ ေစာင့္ေနပါ။ ခဏေနရင္ မကိုင္ေတာ့ဘဲ သူ႔ဟာသူ ထြက္သြားပါတယ္။ ေျမြေတြဟာ ရွင္တို႔ကို သတ္မယ့္သတၱဝါေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ သိပ္ကို ေၾကာက္တတ္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မအခ်စ္ဆံုး အသည္းေက်ာ္မေလးကေတာ့ စကားလက္လို႔ နာမည္ေပးထားတဲ့ စပါးအံုးေျမြမေလးပါ။ သူက ကၽြန္မရဲ ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ကၽြန္မရဲ ႔ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခုပါ။ သူ႔ကို ကိုင္တြယ္ဖို႔က ေယာက်္ားၾကီး ၂ ေယာက္ေလာက္ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္မ်ဳိးပါ။ ဒါကို ကၽြန္မတစ္ေယာက္ထဲ ခ်ီမရတာ တကယ့္ရုန္းကန္ရတဲ့ ကိစၥတစ္ခုပါ” ဟု ဇီးက ေျပာၾကားသည္။

*** EXCLUSIVE - VIDEO AVAILABLE *** LONDON, UNITED KINGDOM - UNDATED: Zee with her two largest snakes in the hallway of her flat in London, England. An animal lover has turned her small London flat into a secluded paradise for her collection of snakes, including a 16 foot Burmese python. Zee, 21, who is training to be a veterinary nurse, first saw a snake at six-years-old and has been obsessed with them ever since. At 14-years-old, she split the price of her first snake with her brother before bringing it home to her mum, who quickly had to get used to the idea of living in a mini reptile house. Now the animal lover has collected 16 snakes, including her majestic Burmese python, who likes to slither around the hallways to relax, a boa constrictor, royal python and a blood python. PHOTOGRAPH BY Barcroft Images

ဇီးက အေကာင္ၾကီးေသာ ေျမြမ်ားကို စၾကၤန္လမ္းတြင္ မၾကာခဏလႊတ္ေပးေလ့ရွိသည္။ စၾကၤန္တြင္ဆိုလွ်င္ ေျမြအေကာင္ၾကီးမ်ားမွာ ၎တို႔ႏွစ္သက္သလို လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္ၾကသည္။

ေျမြၾကီးမ်ားသည္ နံရံမ်ားေပၚႏွင့္ ၾကမ္းခင္းမ်ားေအာက္သို႔ ဝင္သြားေလ့ရွိရာ ၎တို႔ကို ျပန္ေခၚ၊ ျပန္ထုတ္ရန္ မီးသတ္ဌာနကို အကူအညီေတာင္းရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

*** EXCLUSIVE - VIDEO AVAILABLE *** LONDON, UNITED KINGDOM - MAY 21: Zee pets her favorite snake, her 16 foot Burmese python on May 21, 2018 in London, England. An animal lover has turned her small London flat into a secluded paradise for her collection of snakes, including a 16 foot Burmese python. Zee, 21, who is training to be a veterinary nurse, first saw a snake at six-years-old and has been obsessed with them ever since. At 14-years-old, she split the price of her first snake with her brother before bringing it home to her mum, who quickly had to get used to the idea of living in a mini reptile house. Now the animal lover has collected 16 snakes, including her majestic Burmese python, who likes to slither around the hallways to relax, a boa constrictor, royal python and a blood python. PHOTOGRAPH BY Bahareh Hosseini / Barcroft Images

ဇီး၏ စပါးအံုးေျမြမွာ တစ္လလွ်င္ တစ္ၾကိမ္အစာေကၽြးရျပီး ၃ ကီလိုဂရမ္မွ ၆ ကီလိုဂရမ္အၾကားရွိသည့္ ယုန္အေကာင္ၾကီးမ်ား ေကၽြးရသည္။

အေကာင္ငယ္မ်ားမွာမူ တစ္ၾကိမ္ေကၽြးလွ်င္ ရွဥ့္ (သို႔မဟုတ္) ၾကက္ေပါက္တစ္ေကာင္ေကၽြးလွ်င္ရသည္ဟု ဆိုသည္။

*** EXCLUSIVE - VIDEO AVAILABLE *** LONDON, UNITED KINGDOM - MAY 21: Zee and her mum Zoe with Zee's two biggest snakes, a burmese python and a boa constrictor on May 21, 2018 in London, England. An animal lover has turned her small London flat into a secluded paradise for her collection of snakes, including a 16 foot Burmese python. Zee, 21, who is training to be a veterinary nurse, first saw a snake at six-years-old and has been obsessed with them ever since. At 14-years-old, she split the price of her first snake with her brother before bringing it home to her mum, who quickly had to get used to the idea of living in a mini reptile house. Now the animal lover has collected 16 snakes, including her majestic Burmese python, who likes to slither around the hallways to relax, a boa constrictor, royal python and a blood python. PHOTOGRAPH BY Bahareh Hosseini / Barcroft Images

“ကၽြန္မအျမင္မွာေတာ့ သူတို႔ဟာ အရမ္းအရမ္းကို ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ သတၱဝါေတြပါပဲ။ သူတို႔ဟာ ကၽြန္မႏွလံုးသားပါ။ သူတို႔ဟာ အရမ္းကို သိမ္ေမြ႔ၾကတယ္။ ကၽြန္မကို ရန္လိုစိတ္နဲ႔ ကိုက္တာမ်ဳိး ဘယ္ေတာ့မွ လုပ္လိမ့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ ကၽြန္မကို ႏွာမႈတ္တာေတြ လုပ္ခ်င္လုပ္မယ္၊ ဘုတ္ခနဲရိုက္ပုတ္တာမ်ဳိးလုပ္ခ်င္လုပ္မယ္၊ ဒါေတြက သူတို႔ဟာသူတို႔ ေနခ်င္တယ္လို႔ အသိေပးတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက သူတို႔လုပ္တတ္တဲ့ အဆိုးဆံုးအရာပါ။ ဒါကို ကၽြန္မက လံုးဝစိတ္မဆိုးပါဘူး” ဟု ဇီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*