စစ္တမ္းမ်ားအရ မဂၤလာေဆာင္စရိတ္မ်ားစြာသံုးသည့္စံုတြဲမ်ား ကြာရွင္းရန္အလားအလာျမင့္မား

ခ်စ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ျမတ္ႏိုးရသူတို႔ႏွင့္ ထိမ္းျမားမဂၤလာေဆာင္ေရးတြင္ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ ေသာကေရာက္ေနသူမ်ား မ်ားစြာရွိေနသည္။

သို႔ရာတြင္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုမွာ မဂၤလာေဆာင္ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးသည့္ စံုတြဲမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ တာရွည္ခံေလ့ရွိသည္ကို သုေတသနစစ္တမ္းတစ္ရပ္အရ ေတြ႔ရွိရျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ဝတ္ရတနာကုမၸဏီမ်ား၊ မဂၤလာေဆာင္အၾကိဳဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္းမ်ား အစရွိသည့္ ထိမ္းျမားမဂၤလာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားစြာက မဂၤလာေဆာင္မ်ားကို ထည္ဝါခမ္းနားစြာ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း အေတြးအေခၚမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေနေသာ္လည္း ယခုအခါ သုေတသီတို႔ကမူ ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးျခင္းက အိမ္ေထာင္သက္ကို ၾကာရွည္ေစသည္ဟု ျဖစ္၏။

ယခုသုေတသနျပဳခ်က္ကို စီးပြားေရးပါေမာကၡမ်ားျဖစ္ေသာ National University of Singapore (NUS) မွ အင္ဒရူး ဖရန္႔စစ္ တန္ႏွင့္ Emory University ၏ စီးပြားေရးပညာဌာနမွ ပါေမာကၡ ဟူဂို အမ္ မီယာလြန္တို႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး လက္ထပ္ျပီးသည့္ စံုတြဲေပါင္း ၃၀၀၀ ကို ေလ့လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

(သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သူ ပါေမာကၡ အင္ဒရူး ဖရန္႔စစ္)

ယင္းသို႔ေလ့လာရာတြင္ မဂၤလာေဆာင္ႏွင့္ မဂၤလာဦးကာလ၌ ကုန္က်စရိတ္အလြန္မ်ားျပားခဲ့သည့္ စံုတြဲမ်ားမွာ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ မ်ားျပားၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေလ့လာခ်က္အရ ေစ့စပ္လက္စြပ္တြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားခဲ့သည့္ စံုတြဲမ်ားသည္ ကြာရွင္းျပတ္စဲႏိုင္ေခ် ျမင့္မားသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ၾက၏။

အထူးသျဖင့္ ေစ့စပ္လက္စြပ္အတြက္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ထက္ပိုမိုသံုးစြဲၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

သုေတသနစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ “ေစ့စပ္လက္စြပ္အတြက္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀ မွ ၄၀၀၀ အၾကားသံုးစြဲသည့္ စံုတြဲမ်ားသည္ ေဒၚလာ ၅၀၀ မွ ၂၀၀၀ အၾကားသံုးစြဲသည့္စံုတြဲမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈမ်ားျပားသည္ကို ေတြ႔ရသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ မဂၤေဆာင္အခမ္းအနားအတြက္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ေအာက္သံုးစြဲသည့္ စံုတြဲမ်ားသည္ ကြာရွင္းျပတ္စဲႏိုင္ေခ် နည္းပါးေၾကာင္း၊ မဂၤလာေဆာင္စရိတ္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ အထက္ကုန္က်သည့္ စံုတြဲမ်ားမွာ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈႏႈန္း ျမင့္မားေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပသည္။

သို႔ရာတြင္ ကံေကာင္းသည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ ေစ့စပ္လက္စြပ္ႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္စရိတ္တြင္ အကုန္အက်မ်ားခဲ့ေသာ္လည္း ပ်ားရည္ဆမ္းကာလတြင္ အကုန္အက်နည္းပါးပါက ကြာရွင္းျပတ္စဲႏိုင္ေခ် နည္းပါးသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္ဟု ဆိုသည္။

Cherie (shweinnlay)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*