Nestlé BEAR BRAND မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း သံဓါတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလာေစရန္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ Grab ႏွင့္ စတင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

ဤလက္တြဲပူးေပါင္းမႈမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး သံဓါတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္သြားမည္ျဖစ္သည္

Nestlé BEAR BRAND မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈအေျခအေနအား ပိုိမိုသိရွိလာေစရန္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ Online to Offline (O2O ) မိုဘိုင္းပလက္ေဖာင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Grab ႏွင့္ စတင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ဝမ္းေျမာက္စြာေၾကျငာလုိက္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလံုး အေနျဖင့္ သံဓာတ္ျပည့္ဝစြာ  ေနထိုင္ျခင္းသည္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း အသိပညာျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ား သည္ စီးနင္းလုိက္ပါစဥ္အတြင္း သံဓါတ္၏ အေရးပါပံု မ်ားကို ပိုမို ေလ့လာ သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၾကံ့ခိုင္ထက္ျမက္ေသာ မိသားစုမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လမွ စတင္၍ စားသံုးသူမ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လမ္းမမ်ားထက္တြင္ ေျပးဆြဲေနမည္ျဖစ္ေသာ Nestlé BEAR BRAND ကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္ပါ Grab တကၠစီမ်ားကို Grab အက္ပလီေကးရွင္း မွတဆင့္ ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ငွားရမ္းကာ မိမိ၏ ခရီးစဥ္အတြက္ လိုက္ပါစီးနင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတြင္ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္လည္း သံဓာတ္အေျခအေနအား ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ စာရြက္မ်ားလည္း ထားရွိေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ အထုုပ္ေသးတစ္ထုပ္တြင္ တစ္ေန႔တာအတြက္ လိုအပ္ေသာ သံဓာတ္ သံုးပံုတစ္ပံု ပါဝင္ၿပီး ခႏၶာကိုုယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သံဓာတ္အား လြယ္ကူစြာျဖည့္တင္းႏိုင္မည့္ Nestlé BEAR BRAND ၏ ေမာ့မစ္ အထုပ္ငယ္မ်ားအား လက္ေဆာင္အျဖစ္ ရရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

နက္စေလ ၏ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ စစ္ေဆးခ်က္ ရလာဒ္မ်ားအရ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ၇၃ ရာခို္င္ႏႈန္းသည္ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈအား အလယ္အလတ္မွ ျပင္းထန္ေသာ အေျခအေနအထိ ခံစားေနရသည္။ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေနေသာ အဓိက အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခားမွာ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိၿပီး ထို အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခားမ်ားမွာလည္း Grab တကၠစီအား အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သည္။

“မႏွစ္ကစၿပီး သီးသန္႔အငွားကား အသံုးျပဳမႈဟာ မိုးရာသီကာလမွာ ပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ အခုလိုမ်ဳိး Grab နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကြ်န္မတို႔ရဲ့ ေရရွည္ သံဓာတ္ အသိပညာေပးမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရဲ့ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္တဲ့ သံဓာတ္ျပည့္ဝစြာ  ေနထိုင္ဖို႔တိုက္တြန္းခ်က္ေတြကို ပိုၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားႏို္င္ေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။” ဟု နက္စေလျမန္မာ ကုမၸဏီ လီမိတက္၏ Senior Marketing Manager (Dairy & Culinary) ျဖစ္သူ Ms. Ivy Tan မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အခုလိုမ်ဳိး သံဓာတ္ အသိပညာေပးမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔အတူ သံဓာတ္ရဲ့ အေရးပါပံုအေၾကာင္းကို Nestlé BEAR BRAND နဲ႔အတူလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္လည္း စိတ္လႈပ္ရွားရပါတယ္။ ခရီးသည္ေတြရဲ့  ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ၊သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကိစၥေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးနဲ႔ ဦးစားေပးရမယ့္ အခ်က္ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႔အေနနဲ႔ ၾကံ့ခိုင္ထက္ျမက္ေနေစဖို႔ တစ္ဖက္တလမ္းကေန ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရခဲ့တာေၾကာင့္ အထူးပဲ ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အခုလို မိုးရာသီလိုမ်ဳိး အလြယ္တကူ နာမက်န္းျဖစ္ႏို္င္တဲ့ ကာလမ်ဳိးမွာ ဒီလိုမ်ဳိး ဝန္ေဆာင္မႈကေနၿပီးေတာ့ ခရီးသည္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ခံအားေကာင္းမြန္ေနေစဖို႔ ႏိႈးေဆာ္ႏို္င္မယ္လို႔  ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။” ဟု Grab Myanmar ၏ Action Country Manager  ျဖစ္သူ  Alvin Loh မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Nestlé BEAR BRAND ႏွင့္ Grab တို႔မွ ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဦးမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္အား ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ Facebook စာမ်က္ႏွာထက္တြင္ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

YOU MAY ALSO LIKE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*