Latest post

Samsung ၏ေနာက္ဆံုးေပၚ Galaxy Watch စမတ္နာရီ၊ Tab S4 ႏွင့္ Tab A 2018 ေမာ္ဒယ္သစ္တို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စတင္မိတ္ဆက္

အေကာင္းမြန္ဆံုး ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ ပိုမိုျမင့္မားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လွပဆန္းသစ္သည့္ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ စမတ္နာရီသစ္ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ တက္ဘလက္အသစ္မ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီစြာအသံုးျပဳႏိုင္မည္။

Samsung ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚထုတ္ကုန္သစ္မ်ားျဖစ္သည့္ Galaxy Watch စမတ္နာရီသစ္၊ Tab S4 ႏွင့္ ၁၀.၅ လက္မအရြယ္အစားရွိ ၂၀၁၈ ေမာ္ဒယ္သစ္ Tab A အား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Samsung Myanmar မွ ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

Galaxy Watch စမတ္နာရီသစ္သည္ Samsung ၏ Galaxy ေဂဟစနစ္ႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ၾကာရွည္ခံေသာ ဘက္ထရီသက္တမ္း၊ LTE ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ရုိးရွင္းေသာ ္နာရီဒီဇိုင္းအပါအဝင္ မိမိစိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ ဒီဇိုင္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ အသစ္ထြက္ရွိလာေသာ တက္ဘလက္အသစ္မ်ားတြင္လည္း အရည္အေသြးျမင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အသံုးျပဳရာလြယ္ကူ၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးထားေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“Samsung အေနနဲ႔ ထုတ္ကုန္ေတြကို အျမဲတီထြင္ဆန္းသစ္ဖန္တီးေနရံုတင္မဟုတ္ဘဲ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ ေရြးခ်ယ္မႈေတြပံ့ပိုးေပးႏိုင္ဖို႔ အစဥ္အၿမဲ လုပ္ေဆာင္လာတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။အခုအသစ္ထြက္ရွိလာတဲ့ စမတ္နာရီ နဲ႔ တက္ဘလက္ေတြမွာလည္း Galaxy ထုတ္ကုန္ေတြရဲ႕ အစဥ္အၿမဲ ဂုဏ္ယူရတဲ႔ အားသာခ်က္ေတြကို ဆက္လက္ထည့္သြင္းၿပီး ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။”ဟု Samsung Myanmar ၏ Head of IT and Mobile Group ကိုဇာနည္ဝင္းထက္မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

 “အသစ္ထြက္ရွိလာတဲ့ Galaxy Watch စမတ္နာရီ နဲ႔ တက္ဘလက္ေတြကို သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ တစ္ေန႔တာလံုး ၾကာရွည္ခံံတဲ့ ဘက္ထရီ၊ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပန္းတိုင္ေတြကိုရယူေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာတဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာမွတ္သားမႈစနစ္ နဲ႔ တျခား Galaxy ထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မႈ အစရွိတာေတြကို ထုတ္ကုန္သစ္ေတြမွာ ထည့္သြင္းေပးထားတဲ့အတြက္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ကိုဇာနည္ဝင္းထက္မွ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တက္ဘလက္သစ္မ်ားမိတ္ဆက္မႈႏွင့္အတူ Samsung Myanmar သည္ Telenor ျမန္မာႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အသစ္ထြက္ရွိလာေသာ ေမာ္ဒယ္သစ္ တက္ဘလက္ ၂ မ်ိဳးလံုးအတြက္ ေဒတာအသံုးျပဳမႈအား ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ အဆိုပါတက္ဘလက္ဝယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ ၃,၀၀၀ က်ပ္ေငြျဖည့္သြင္းပါက ေဒတာလက္ေဆာင္ 500 MB (သို႔မဟုတ္) ၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖည့္သြင္းပါက ေဒတာလက္ေဆာင္ 1GB (သို႔မဟုတ္) ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖည့္သြင္းပါက ေဒတာလက္ေဆာင္ 2GB အား အထူးလက္ေဆာင္အျဖစ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေဒတာလက္ေဆာင္မ်ားအား တစ္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၁၂ လ ဆက္တိုက္ ဖုန္းေငြျဖည့္မႈပမာဏအေပၚ မူတည္၍ ရရွိခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

2018 ေမာ္ဒယ္သစ္ Galaxy Watch စမတ္နာရီ

 

ယခုအသစ္ထြက္ရွိလာေသာGalaxy Watch စမတ္နာရီတြင္နာရီ၈၀ေက်ာ္ၾကာ ခံႏိုုင္ရည္စြမ္းအားရွိေသာဘက္ထရီအားထည့္သြင္းေပးထားေသာေၾကာင့္ အသံုုးျပဳသူမ်ားသည္ေန႔စဥ္အားသြင္းစရာမလိုကပဲပဲအခ်ိန္ၾကာရွည္စြာအသံုုးျပဳႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။Galaxy Watch စမတ္နာရီ၏ဘက္ထရီၾကာရွည္ခံလာသည္ႏွင့္အမ်ွသံုုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိုု႔၏စမတ္ဖုုန္းကိုုအစဥ္အၿမဲဂရုုစိုုက္ၾကည့္ရႈေနစရာမလိုုပဲမက္ေဆ့ခ်္မ်ားအားပိုု႔ျခင္း၊ဖတ္ျခင္း၊ဖုန္းေခၚဆုိျခင္း၊သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းအစရွိသည္တို႔အားGalaxy Watch မွတစ္ဆင့္လြယ္ကူစြာလုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။

သံုုးစြဲသူမ်ား၏က်န္းမာေရးကိုုအေလးထား၍ဒီဇိုုင္းျပဳလုုပ္ထားေသာGalaxy Watch တြင္စိတ္ဖိစီးမႈတိုုင္းတာေသာကိရိယာပါဝင္ၿပီးအသံုုးျပဳေနသူတြင္စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေနပါကအလိုုအေလ်ာက္သတိေပးသည့္စနစ္ပါဝင္ကာစိတ္ဖိစီးမႈအားေလ်ာ့ခ်ႏိုုင္ရန္အသက္ရွဴေလ့က်င့္နည္းမ်ားကိုမ်ွေဝေပးမည္ျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္သံုုးစြဲသူ၏အိပ္စက္ျခင္းအေလ့အထမ်ားကိုတိုုင္းတာထိန္းညွိေပးႏိုုင္ရန္အိပ္စက္မႈကိုတိုုင္းတာသည့္အဆင့္ျမင့္ေမာ္နီတာမ်ားပါဝင္သည္။

အသစ္ထြက္ရွိလာသည့္ Galaxy Watch တြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ အရြယ္အစားပိုမိုပါဝင္လာၿပီး 46mm ႏွင့္ 42mm တိုု႔အား အနက္ေရာင္ သို႔မဟုတ္ rose gold ပန္းေရာင္ အစရွိသည္ျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိုု႔၏ Galaxy Watch အား နာရီမ်က္ႏွာျပင္ ဒီဇိုုင္း ႏွင့္ လက္ပတ္ တိုု႔အား မိမိတိုု႔ႏွစ္ႀကိဳက္သည့္ ပံုုစံ ဒီဇိုုင္းမ်ားကိုု ပိုုမိုုေရြးခ်ယ္လာႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ Galaxy Watch 2018 တြင္ Samsung စမတ္နာရီမ်ား၏ အထင္ကရသေကၤတျဖစ္ေသာ အဝိုုင္းပံုု ေဘးေဘာင္ ပါဝင္သည့္အျပင္ Always On Display လည္းပါဝင္လာသည္။

ထို႔အျပင္ Galaxy Watch ၏ ခံႏိုုင္ရည္စြမ္းအားသည္ အၾကမ္းခံႏိုုင္မႈ (Corning® Gorilla® Glass DX+) အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီး ေရ ႏွင့္ ဖုန္ဒဏ္ခံႏိုုင္မႈစြမ္းအားကို 5 ATM အဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္။

Galaxy Watch အား ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ စက္တင္ဘာမွ ၂၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ရရွိႏိုုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 42mm အား ၃၉၉,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ 46mm အား ၄၂၉,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူရရွိႏိုုင္မည္ျဖစ္မည္။

Galaxy Tab S4

 

Galaxy Tab S4 သည္ Samsung DeX ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ပထမဆံုး တက္ဘလက္သစ္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ကဲ့သို႔ေထာင္၍အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ကီးဘုတ္ပါဝင္သည့္ တက္ဘလက္ ကာဗာ (သီးသန္႔ဝယ္ယူႏိုင္သည္) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားစဥ္ သို႔မဟုတ္ Quick Panel မွတစ္ဆင့္ ဖြင့္လိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ Samsung Dex ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Android အသံုးျပဳမႈစနစ္ မွ ကြန္ျပဴတာ တစ္လံုးကဲ့သို႔ အသံုးျပဳမႈပံုစံေျပာင္းလဲ၍ သံုးစြဲမႈအေတြ႔အႀကံဳအသစ္အား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မ်က္ႏွာျပင္ အသံုးျပဳမႈ ထပ္မံတိုး၍ အသံုးျပဳလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ HDMI မွ USB-C multi-port adapter အား အသံုးျပဳ၍ Samsung Dex အား ေမာ္နီတာတစ္ခုႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုအျဖစ္ထပ္တိုး၍ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေရြးခ်ယ္မႈအားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ခ်ိတ္ဆက္ထားခ်ိန္တြင္ Galaxy Tab S4 အား track pad သို႔မဟုတ္ sketch pad ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သံုးစြဲသူမ်ား ၁၆ နာရီၾကာဆက္တိုက္ဗီဒီယိုၾကည့္ရႈႏိုင္မည့္ 7,300 mAh ရွိေသာ ဘက္ထရီအား Galaxy Tab S4 တြင္ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ Samsung ၏  S Pen အား Galaxy Tab S4 ႏွင့္အတူ ထည့္သြင္းေပးထားေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ပိုမိုျမန္ဆန္စြာျပီးေျမာက္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Galaxy Tab S4 ကို Super AMOLED နည္းပညာႏွင့္အတူ ႀကီးမားေသာ ၁၀.၅ လက္မအရြယ္အစားရွိမ်က္ႏွာျပင္တြင္ ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းေသာေဘးေဘာင္မ်ားႏွင့္ဖန္တီးထားသည္။ ထို႔အျပင္ အျပင္ေလာကႏွင့္ ထပ္တူက်ၿပီး ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ ပံုရိပ္အရည္အေသြးမ်ားရရွိႏိုင္ေစရန္ ၁၅:၁၀ အခ်ိဳးအစားရွိ မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစားႏွင့္အတူ 2560×1600၊ 287 PPI ပါဝင္ေသာ ရုပ္ပံုအရည္အေသြးကို ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ ေရြ႕လ်ားလ်က္ရွိေသာ အသံစနစ္မွတစ္ဆင့္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းအား ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ စပီကာ ေလးလံုးအား အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ AKG ႏွင့္ Dolby Atmos® အသံနည္းပညာႏွင့္အတူ ထည့္သြင္းေပးထားသည္။

Galaxy Tab S4 တြင္ သံုးစြဲသူမ်ား၏လူေနမႈဘဝတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ အတူတြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဆန္းသစ္၍ တိုးတက္လာေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျဖင့္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ဖန္တီးထားသည္။ Galaxy Tab S4 တြင္ပါဝင္ေသာ SmartThings app ေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ တက္ဘလက္မွတစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္အိမ္သံုးထုတ္ကုန္မ်ားအား လြယ္ကူစြာ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Galaxy Tab S4 အား စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အနက္ေရာင္ ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္အစရွိသျဖင့္ ၂ ေရာင္ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း ၁,၁၄၀,၀၀၀ က်ပ္သတ္မွတ္ထားသည္။

Galaxy Tab A 10.5”

Galaxy Tab A 10.5” ျဖင့္ သံုုးစြဲသူမ်ားသည္ ၄င္းတိုု႔၏ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္း ခ်စ္သူခင္သူ မ်ားျဖင့္ ဂိမ္းကစားျခင္း၊ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းတိုု႔အျပင္ အင္တာနက္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရွာေဖြ ျခင္းတိုု႔အား 10.5 မ်က္ႏွာျပင္ရွိၿပီး 16:10 ရွိသည့္ screen-to-body အခ်ိဳးအစားတြင္ ၾကည့္ရႈခံစားႏိုုင္ၿပီျဖစ္သည္။ Dolby Atmos® အေထာက္အပံ့ပါဝင္သည့္ စပီကာ ၄ လံုုးအား တက္ဘလက္ ၏ ေထာင့္ေလးေနရာတြင္ ထည့္သြင္းေပးထားေသာေၾကာင့္ သံုုးစြဲသူမ်ား၏ မိုဘိုင္းအသံုးျပဳမႈအေတြ႔အႀကံဳသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ ျဖစ္သည္။

Samsung Galaxy Tab A 10.5’’ တြင္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္သည့္ Kids Mode ပါဝင္သည့္အတြက္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိုု႔ကေလးငယ္မ်ား ၾကည့္ရႈသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကို စိစစ္ႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုုပါ Kids Mode သည္ တက္ဘလက္အသံုုးျပဳမႈအား ရိုုးရွင္းေစၿပီး ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လြယ္ကူလံုုၿခံဳၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ကိုု ေပးစြမ္းႏိုုင္ရန္ ဒီဇိုုင္းျပဳလုုပ္ထားသည္။

သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိသားစု ႏွင့္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အရည္အေသြးျမင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ Samsung Galaxy Tab A 10.5” ကိုအသံုးျပဳ၍ ပိုမိုအဆင္ေျပေျပေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Samsung ၏ Always On ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းမွတစ္ဆင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေန႔စဥ္ လြယ္ကူစြာၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ home hub တြင္ နာရီ၊ ျပကၡဒိန္၊ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္အတူ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Galaxy Tab A 10.5” အား အနက္ေရာင္ ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္အစရွိသည္ျဖင့္ အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေစ်းႏွဳန္း ၆၀၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*