အခိုးခံရေသာစက္ဘီး အြန္လိုင္းတြင္ ေရာင္းေနသည္ကို ေတြ႔ေသာေၾကာင့္ ရဲတိုင္ေသာ္လည္း အေရးမယူသျဖင့္ ျပန္လည္ခိုးယူ

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ လန္ဒန္ျမိဳ႕၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္၊ ကင္းစတန္ဟိုက္ခ်္ လမ္းေပၚတြင္ ျပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္က ရွာရြန္ ဂ်န္ဆန္အမည္ရွိ အမ်ဳိးသမီးၾကီး၏ စက္ဘီးခိုးယူခံခဲ့ရသည္။
ေပါင္ ၇၀၀ တန္ေၾကးရွိ စက္ဘီးခိုးယူခံရျပီးေနာက္ ရဲစခန္းတြင္ သြားေရာက္တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူေပးခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။
ထို႔ေနာက္ ၅ ရက္အၾကာတြင္ သူ၏စက္ဘီးကို Gumtree.com ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေပါင္ ၄၂၀ ျဖင့္ ေၾကာ္ျငာကာ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

ေၾကာ္ျငာတြင္ Narco အမ်ဳိးအစား 7.3 mountain စက္ဘီး၊ အနာအဆာမရွိ” ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ရွာရြန္က ေရာင္းခ်သူထံဆက္သြယ္ကာ လာမည့္ရံုးပိတ္ရက္တြင္ စက္ဘီးၾကည့္လိုသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ထိုေနာက္တြင္ ရွာရြန္က ရဲစခန္းသို႔ ထပ္မံသြားေရာက္ခဲ့ျပီး ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာစက္ဘီးကို ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းခ်ေနပံုအား စခရင္ေရွာ့ျဖင့္ မွတ္တမ္းရယူထားမႈကို ျပသခဲ့သည္။


သို႔ရာတြင္ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ရာ၌ “ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြကို လိုက္ၾကည့္ေပးေနဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လူအင္အားမရွိပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။


မစၥက္ ရွာရြန္ဂ်န္ဆန္က ေျပာၾကားခ့ဲရာတြင္ “ဒီႏိုင္ငံက ရဲလုပ္ငန္းအေျခအေန ဘယ္ေလာက္ဆိုးရြားေနျပီဆိုတာ ကၽြန္မဆင္ျခင္မိသြားတယ္။ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ခံ
ရသူေတြဟာ ကိုယ့္ဟာကိုယ္စံုစမ္းျပီး အခိုးခံရတဲ့ပစၥည္းကို ကိုယ့္ဟာကိုယ္လိုက္ရွာျပီး ျပန္ယူရတယ္ဆိုတာ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ” ဟု ဆိုသည္။
စက္ဘီးခိုးယူခံရျပီး ၉ ရက္အၾကာတြင္ Gumtree ၌ ေၾကာ္ျငာတင္ကာ ေရာင္းခ်လာသည္ကို ေတြ႔ရျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ႏွင့္ ရွာရြန္က ဆင္းမ္ကတ္တစ္ခု ဝယ္ယူလိုက္ျပီး ေရာင္းခ်သူထံဆက္သြယ္ကာ ေပါင္ ၄၂၀ ျဖင့္ ေစ်းေခၚထားသည္ကို ၃၈၀ ေပးမည္ဟု မက္ေဆ့ေပးပို႔ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။


ယင္းေနာက္ ေၾကာက္ေၾကာက္ျဖင့္ တစ္ေယာက္တည္းသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုကာ စက္ဘီးကို စမ္းသပ္စီးနင္းၾကည့္ခြင့္ ေတာင္းခဲ့၏။
ထိုေနာက္တြင္ကား စက္ဘီးကို ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမနင္းကာ ကားရပ္ထားခဲ့သည့္ေနရာသို႔ စီးနင္းခဲ့ျပီး ျပန္လည္ယူေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

cherie (shweinnlay)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*