ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္သည့္ Samsung Love and Care အစီအစဥ္ကို ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္က်င္းပ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မွ စျပဳကာ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ တစ္ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာလုပ္အားေပးပြဲေတာ္ Samsung Global Volunteer Festival ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ Samsung Love and Care အစီအစဥ္အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း၌ ယခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ Global Volunteer Festival ဟု အမည္တြင္သည့္ Samsung ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားအား အဓိက ရည္ရြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား အခ်ိန္ေပး၍ လုပ္အားေပးကူညီရန္ တိုက္တြန္းသည့္ အေနျဖင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လုပ္အားေပး ေဆာင္ရြက္မႈပြဲေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ စီစဥ္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းအစီအစဥ္အား ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပေလ့ရွိၿပီး ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွ Samsung ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာ ႏွင့္ ေနထိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရွိေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အား ေကာင္းမြန္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို တီထြင္ဖန္တီးအသံုးျပဳ၍ ပံ့ပိုးလွဴဒါန္းၾကေလ့ရွိၾကသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Samsung Love and Care အစီအစဥ္တြင္လည္း Samsung Myanmar ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ၾကည့္ျမင္တိုင္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူကေလးငယ္မ်ားအား ေန႔လည္စာေကၽြးေမြးျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ရည္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားလွဴဒါန္းျခင္း၊ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္းႏွင့္ အျခားေလ့လာသင္ၾကားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ Samsung Myanmar မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ မ်က္မျမင္သံုးလက္စမ္းစာ႐ြက္ (Braille sheet)ႏွင့္ အျခား သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊  Samsung TV၊ တစ္ကိုယ္ရည္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆန္အိတ္မ်ာလည္း လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

“Samsung ရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ Global Volunteer Festival ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနနဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ဒီ Love and Care အစီအစဥ္မွာ  Samsung Myanmar ရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔အတူတူ ႏွစ္စဥ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ ပါဝင္လုပ္အားေပးရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ Samsung အေနနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေအာင္ တစိုက္မတ္မတ္ႀကိဳးစားေနရံုသာမက လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းကိုလည္း ျပန္လည္အက်ိဳးျပဳဖို႔ အျမဲ စိတ္အားထက္သန္ပါတယ္။ အခုလို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈအသိုင္းအ၀န္း အဖြဲ႔အစည္းေတြအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ယူေဆာင္လာေပးခ်င္တဲ့ Love and Care အစီအစဥ္ကို ႏွစ္စဥ္ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္က်င္းပႏိုင္တဲ့အတြက္လည္း ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္ရပါတယ္။” ဟု Samsung Myanmar ၏ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာျဖစ္သူ Mr. YoungSeok Ham မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ၾကည့္ျမင္တိုင္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသည္ မ်က္မျမင္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား အား အတန္းပညာသာမက ေက်ာင္းအတြင္း စာသင္ခန္း၊ စာဖတ္ခန္း၊ ထမင္းစားခန္းႏွင့္အေဆာင္ စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာမက ျပင္ပေနရာမ်ားတြင္ပါ လမ္းေလွ်ာက္တုတ္ျဖင့္ အဆင္ေျပစြာ သြားလာနိုုင္ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္႐ွိသည္။ ၾကည့္ျမင္တုိင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းအား ၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ အဖြဲ႕မ်ားမွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ လက္႐ွိအခ်ိန္အထိ တာဝန္ယူစီမံပံ့ပိုးလ်က္ရွိသည္။ လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း (၁၉၀) ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားလ်က္႐ွိသည္။

Samsung Myanmar ၏ လႈဒါန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  ၾကည့့္ျမင္တိုင္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ညိဳထြန္းမွ “အခုလို Samsung Myanmar ကေနၿပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့ လႈဒါန္းမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အျပင္ ကေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးေတြ ကို စစ္ေဆးေပးၿပီး သူတို႔ေတြအတြက္ ေန႔လည္စာေတြ၊ လက္ေဆာင္ေတြ လာေရာက္ ေပးအပ္တာ အရမ္းကို ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြ အရမ္းေပ်ာ္ရႊင္ရတာ ျမင္ရေတာ့ ကၽြန္မလည္း အရမ္း၀မ္းသာပီတိျဖစ္ရပါတယ္။ အခုလိုမ်ိဳး အခ်ိန္ေပး လာေရာက္လႈဒါန္းတဲ့ Samsung Myanmar လည္း ေနာက္ထပ္ပိုၿပီး လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေစ။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Samsung Myanmar သည္ ပထမဦးဆံုး Love and Care အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပဲခူးျမိဳ႕အနီးရွိ ပန္းပ်ိဳးလက္ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းကြန္ယက္ ႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ (၇၈) ရပ္ကြက္ တြင္ တည္ရွိသည့္ ေအာင္ေျမဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာသင္ေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း စီစဥ္က်င္းပခဲ့သည္။

YOU MAY ALSO LIKE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*