လန္ဒန္တြင္ပင့္ကူမည္းၾကီးမ်ား ေပါက္ဖြားပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း ၈ ခု ပိတ္ထားရ

လန္ဒန္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပင့္ကူမည္းၾကီးမ်ား မ်ားျပားစြာေပါက္ဖြား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း ၈ ခု ပိတ္ထားရသည္။

လန္ဒန္ျမိဳ႕အေရွ႕ပိုင္း၊ ေဖာရက္စ္ဂိတ္အရပ္ရွိ ဂိုးဒြင္းဂ်ဴနီယာေက်ာင္း၏ ဂိတ္တံခါးမ်ားတြင္ ပင့္ကူအိမ္ၾကီးမ်ား၌ ၾကီးမားလွေသာ ပင့္ကူၾကီးမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ေနၾကရသည္။

 False widow spiders have reportedly forced an eight school in London to close

အဆိုပါစာသင္ေက်ာင္းက တြစ္တာအေကာင့္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ၌ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာသင္ခန္းမ်ား၏ ျပတင္းေပါက္မ်ားတြင္ ပင့္ကူမ်ားသည္ ဆင္းခ်ည္တက္ခ်ည္ျပဳလုပ္ေနၾကေၾကာင္း ေရးသားထုတ္ျပန္ထားသည္။

 A site manager said fumigators had been called in

“ဂိုးဒြင္းဂ်ဴနီယာေက်ာင္းသည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္-ၾကာသပေတးေန႔ႏွင့္ ၁၂ ရက္-ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္

ေက်ာင္းပိတ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္-တနလၤာေန႔တြင္ ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သြား ပါမည္။ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ရမႈအတြက္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္” ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အခ်ဳိ႕မိဘမ်ားကမူ ေက်ာင္းပိတ္လိုက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

 The school is closed today and tomorrow

“ကၽြန္မရဲ႕သားကို ပင့္ကူေၾကာက္တဲ့သူတစ္ေယာက္ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ဒီကမၻာၾကီးမွာ ပင့္ကူေတြရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔က လူသားေတြပါ။ တိရ စၦာန္ေတြ၊ အင္းဆက္ပိုးမႊားေတြရွိတဲ့ ကမၻာၾကီးမွာ ေနထိုင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္တတ္ဖို႔အတြက္ ေလ့လာသင္ယူရမွာပါ” ဟု အသက္ ၃၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 Godwin Junior School is the eight school affected by the spiders

ပင့္ကူမည္းၾကီးမ်ား အလံုးအရင္း ေပါက္ဖြားပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေၾကာင့္ လန္ဒန္အေရွ႕ပိုင္းရွိ မူလတန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းပိတ္လိုက္ရကာ Rokeby အလယ္တန္းေက်ာင္းမွာမူ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္အထိ ေက်ာင္းပိတ္ထားမည္ဟု ဆိုသည္။

 Some parents have questioned the decision

ဘက္ခ္တန္အရပ္ရွိ Star မူလတန္းေက်ာင္း၊ ကန္းနင္းေတာင္းရွိ အယ္လင္ ဝီလ္ကင္ဆန္ မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပလိုင္စေတာင္းရွိ လစၥတာေက်ာင္းတို႔သည္လည္း အျခားထုတ္ျပန္ခ်က္ ထပ္မံမထုတ္ျပန္မီအထိ ေက်ာင္းပိတ္ထားမည္ျဖစ္သည္။

 Anthony Wilson, head teacher of Lister Community School, said he hoped it would reopen by Friday

 

Rokeby အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီး ခ်ားေလာ့ထ္ ေရာ္ဘင္ဆန္က ေျပာၾကားရာတြင္ ပင့္ကူမ်ား အျပီးသတ္ရွင္းလင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ရက္သတၱ ၃ ပတ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူရမည္ဟု ပုိးမႊားထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုက ခန္႔မွန္းထားသည္ဟု ဆိုသည္။

cherie (shweinnlay)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*