Shell က ၎၏ ယာဥ္လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ဒုတိယအဆင့္ကို စတင္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားအား ယခုသီတင္းကၽြတ္ကာလတြင္ ေနအိမ္သို႔ ေဘးကင္းစြာရာက္ရွိေအာင္ သတိႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္္တိုက္တြန္

Shell Myanmar သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း (MRCS) ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကမာၻ႔ယာဥ္လမ္းအႏၱရာယ္ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ Global Road Safety Partnership (GRSP) ၏  ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ “ေဖေဖ ျဖည္းျဖည္းေမာင္း” ယာဥ္လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးလႈပ္ရွားမႈ ဒုတိယအဆင့္ကိုစတင္လိုက္ၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို  တိုးျမင့္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟူေသာ ကတိက၀တ္ကို ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳလိုက္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္ကို မိမိတို႔၏ေနရပ္ဇာတိသို႔ ျပန္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လည္ပတ္စရာေနရာမ်ား သို႔ သြားေရာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားလာၾကသူမ်ားစြာရွိၿပီး ယာဥ္တိုက္မႈအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျချမင့္မားသည့္  ႏွစ္စဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့သီတင္းကၽြတ္ႏွင့္တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ရက္မ်ား[1] မတိုင္မီ  စတင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားသည့္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႀကီး အထူးျပဳ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ပထမဆုံးစတင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္အရ အျမန္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိရြာမ်ားမွ အျမန္လမ္းကိုအသုံးျပဳသြားလာေနသူ ၇,၀၀၀ ဦး ခန္႔သည္  ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း  မွပို႔ခ်ေသာ ‘လမ္းကိုေဘးအႏၱရာယ္ကင္းစြာအသုံးခ်မႈ’ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။  ေနအိမ္၀င္းျပင္ပမွသည္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔သို႔ ေရာက္ရွိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ လူမႈ ကြန္ရက္ျဖန္႔က်က္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ ၁၄ သန္းေက်ာ္ထံ ၎လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား ေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 

၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ၾကားကာလတြင္ အျမန္လမ္းတေလွ်ာက္ ယာဥ္တိုက္မႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈ အေရအတြက္သည္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ  ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္ဟု အျမန္လမ္းယာဥ္ထိန္းရဲအဖြဲ႕က ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျမန္လမ္းတြင္ ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းေနေသာ ယာဥ္ေပါင္း ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ်ယာဥ္တိုက္မႈ ၇ ခု ရွိသည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕က အစီရင္ခံတင္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါအစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမ ၈ လတာကာလတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈေပါင္း ၃၀၀ နီးပါးရွိခဲ့ၿပီး ၆၀ ဦးေသဆုံးကာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူေပါင္း ၅၇၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

 

Shell Myanmar ၏ Country Chair ျဖစ္သူ John Field က “ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း အျမန္လမ္းမွာ ယာဥ္တိုက္မႈ  ေတြ၊ ေသဆုံးမႈေတြ က်ဆင္းသြားတယ္ဆိုလို႔ အားတက္ရေပမယ့္ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အထိ လမ္းကိုေဘးကင္းစြာ အသုံး မျပဳတတ္မႈေတြေၾကာင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ဆက္လက္ႀကဳံေတြ႔ေနရဆဲပါ။ ‘လုံၿခဳံေဘးကင္းမႈ’ ဆို တာက Shell ရဲ႕ မ်ဳိးဗီဇကေန ခြဲထုတ္လို႔မရဘဲ တစ္သားတည္းျဖစ္ၿပီး ယာဥ္လမ္းအႏၱရာယ္ေဘးကင္းေရးကလည္း ကမာၻတစ္၀န္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုပါပဲ။ ယာဥ္တိုက္မႈနဲ႔  ေသေၾကထိခိုက္မႈ ေတြ  ေလ်ာ့က်ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ယာဥ္လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စီမံခ်က္ေတြကို  ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

 

ဆက္လက္၍ “ေဖေဖ ျဖည္းျဖည္းေမာင္း” လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးလႈပ္ရွားမႈ ဒုတိယအဆင့္နဲ႔အတူ ယာဥ္ေမာင္းသူေတြ၊ လမ္းေလွ်ာက္သူေတြအေနနဲ႔ ယာဥ္ကိုေဘးကင္းစြာ ေမာင္းႏွင္တတ္မႈ အမူအက်င့္ေတြ၊ လမ္းအသုံးျပဳမႈေတြကို ပိုမိုသတိျပဳသိရွိလာၿပီး ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ ေမာင္းႏွင္ျခင္းအေလ့အထကို အဆုံးစြန္အထိ ပ်ဳိးေထာင္ေပးသြားဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။” ဟုလည္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

ယခုဒုတိယဆင့္တြင္ ကမာၻ႔ ယာဥ္လမ္းအႏၱရာယ္ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ ၊ အမ်ိဳးသား ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ေကာင္စီႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပံံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္အတူ ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာေမာင္းႏွင္မႈသတင္းစကားအသစ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ႀကီးမ်ားလမ္းညႊန္အ မွတ္အသားမ်ားကို ပထမအဆင့္ တြင္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းတေလွ်ာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာက  ယခုဒုတိယအဆင့္တြင့္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလး အျမန္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စိုက္ထူ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆန္းသစ္ဖန္တီးထားေသာ ၎ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ၾကီးမ်ား၊ လမ္းညႊန္အမွတ္အသားမ်ား စိုက္ထူထားမႈက ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားအား ဂ႐ုတစိုက္ေမာင္းႏွင္ၿပီး မိသားစုႏွင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားထံ  ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ  ေရာက္ရွိရန္ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ထားပါသည္။

 

ဤလႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ အမ်ိဳးသားလူမႈအသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည့္ အိမ္သို႔ေဘးကင္းစြာ ေရာက္ရွိၿပီး မိသားစုထံေပးထားေသာ ကတိကို တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းေပၚတြင္ ဂ႐ုတစိုက္ေမာင္းႏွင္ၾကဖို႔ အမ်ားျပည္သူကို သတိေပးသည့္ လႈမႈကြန္ယက္ဗီဒီယိုတစ္ခုကိုလည္း Shell က ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ထို ဗီဒီယိုကို ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္  ေက်းဇူးျပဳ၍ [ https://www.youtube.com/watch?v=e4-ydZxrPyw]  သို႔သြားပါ။ 

 

ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လမ္းမမ်ားသည္ ထိခိုက္ေသေၾက ပ်က္စီးေစႏိုင္မႈႏႈန္းအရ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဒုတိယေနရာ၌ရွိၿပီး တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ် ေသေၾကမႈႏႈန္း ၁၁.၆ ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၍ ေဆး႐ုံသို႔ေရာက္ရွိမႈမ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံသည္ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ စီးပြားေရးက႑အတြက္ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ရွိသည္ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဘဏ္က ခန္႔မွန္းပါသည္။

 

ယာဥ္တိုက္မႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားနည္းပါးေစရန္အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္

  • သတ္မွတ္အျမန္ႏႈန္းအတြင္း အရွိန္ေလွ်ာ့ေမာင္းႏွင္ပါ။
  • ယာဥ္မေမာင္းမီႏွင့္ ေမာင္းေနစဥ္အတြင္း အရက္ေသစာ မေသာက္စားပါႏွင့္။
  • ဖုန္းအသုံးမျပဳပါႏွင့္ ။
  • ထိုင္ခုံခါးပတ္မ်ားပတ္ထားပါ။
  • မၾကာခဏကားရပ္ျပီး အနားယူပါ။

စေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းစြာ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို လက္ခံက်င့္သုံးသင့္ ပါသည္။

 

မၾကာခဏခရီးသြားရသူ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္လည္း အမွန္တကယ္ခရီးသြားရန္လိုမလို၊ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းအတြက္ တျခားေရြးခ်ယ္စရာရွိမရွိ တို႔ကို စဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္ၿပီး ေဘးအကင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ လုံး၀ခရီးမသြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ မျဖစ္မေနယာဥ္ေမာင္းႏွင္ရမည္ဆိုလွ်င္လည္း ေကာင္းစြာအနားယူထားျခင္း၊ ခရီးထြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ခရီးမစမီယာဥ္၏ႀကံ႕ခိုင္မႈကို ေကာင္းစြာျပင္ဆင္ထားျခင္းတို႔ကို ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ထားရပါမည္။

 

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ Global Road Safety Partnership အဖြဲ႔အစည္း၏ လက္ရွိအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ Shell သည္ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ေအာက္ေျခအဆင့္ စီမံခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ တဆင့္ ယာဥ္လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမင့္မားေအာင္ ကူညီေပးရန္အတြက္  လူထုအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ကမၻာတစ္၀န္းမွ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရင္း ကမာၻတလႊား လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးရန္ ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။

 

YOU MAY ALSO LIKE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*