အျခားမိန္းကေလးကို လက္ထပ္မည္ေျပာေသာ ခ်စ္သူကို သတ္ျပီး အသားမ်ားကို ဟင္းခ်က္ေရာင္းသည့္ မိန္းကေလး

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု၊ အယ္လ္အိန္တြင္ မိိမိ၏ ခ်စ္သူကုိ သတ္ျဖတ္ျပီး အသားမ်ားကို ၾကိတ္စက္ျဖင့္ၾကိတ္ကာ ဟင္းခ်က္္ေရာင္းခဲ့သည့္ မိန္းကေလးကို ရဲတပ္ဖြဲ ႔က ဖမ္းဆီးလုိက္သည္။

ျပီးခဲ့ေသာ ၃လခန္႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အသက္ခံရသူ၏ အစ္ကို က မိန္းကေလးအိမ္သို႔ သြားေရာက္ကာ ညီျဖစ္သူ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္သတင္းကို စံုစမ္းခဲ့၏။

မိန္းကေလးက မသိရွိေၾကာင္း ေျပာကာ ေနအိိမ္အတြင္းမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ သူ၏ ေနအိမ္အတြင္း ၾကိတ္စက္အတြင္းတြင္ သြားတစ္ေခ်ာင္းေတြ႔ရွိေသာေၾကာင့္ ယူေဆာင္လာခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ဒီအင္န္ေအ စစ္ေဆးခ်က္အရ ေသဆံုးသူ၏ သြားျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

 

ရဲတပ္ဖြဲ႔က စစ္ေဆးရာတြင္ ကနဦး၌ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝန္ခံခဲ့သည္။

ခ်စ္သူသက္တမ္း ၇ ႏွစ္အတြင္း အဆိုပါ ေယာက်္ားေလးကို ေငြအျမဲေထာက္ပံ့ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုုးတြင္ အျခားမိန္းကေလးကုိ လက္ထပ္မည္ဟု ေျပာလာေသာေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိန္းကေလးက ထြက္္ဆိုသည္။

အသားမ်ားကို လွီးျဖတ္၍ ၾကိတ္စက္ျဖင့္ၾကိတ္ကာ မက္ဂ်္ဘူးဟူေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာ တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ (ထမင္းႏွင့္အသားေရာထားေသာ ဒန္ေပါက္ကဲ့သုိ႔ စားစရာ ) ခ်က္ျပဳတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႕ေနာက္ အိမ္ိအနီးတြင္ ရွိေသာ ပါကစၥတန္အလုပ္သမားမ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။

အမႈစစ္ေဆးမႈမ်ား အျပီးသတ္ပါက တရားရံုးသုိ႔ တင္ပုိ႔သြားမည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဆိုသည္။

Wigwam(shweinnlay)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*