HIV ေရာဂါပိုးကို ခုခံႏိုင္ေသာ အျမႊာမိန္းကေလးတီထြင္ေမြးဖြားေပးသည့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို တရုတ္အစိုးရက ပိတ္ပင္

တရုတ္ျပည္တြင္ HIV ေရာဂါပိုးကို ခုခံႏိုင္ရန္ မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ေပးထားသည့္ ကမၻာ့ပထမဆံုး အျမႊာမိန္းကေလးတီထြင္ေမြးဖြားေပးသည့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို တရုတ္အစိုးရက ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ဆင္ဟြာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ရွန္က ်န္းရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းျပဳလုပ္ေနေသာ သိပၸံပညာရွင္ ဟီက ်န္႔ေကြ

တရုတ္သိပၸံပညာရွင္ ဟီက်န္႔ေကြက HIV ေရာဂါပိုးကို ခုခံႏိုင္ရန္ သေႏၶသားေလာင္း၏ မ်ဳိးဗီဇကို ေျပာင္းလဲျပီး က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ အျမႊာမိန္းကေလး ၂ ဦး ေအာင္ျမင္စြာ ေမြးဖြားေပးႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပီးခဲ့ေသာ တနလၤာေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။

ကြမ္တံုျပည္နယ္၊ ရွန္က ်န္းျမိဳ႕ရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပံု

တရုတ္အာဏာပို္င္တို႔က ေျပာၾကားရာတြင္ ဟီက်န္႔ေကြ၏ လုပ္ရပ္မွာ စက္ဆုပ္ဖြယ္အလြန္ေကာင္းလွသည့္အျပင္ တရုတ္ျပည္၏ ဥပေဒကိုလည္း ခ်ဳိးေဖာက္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က ရွန္က ်န္းရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ သိပၸံပညာရွင္ ခ်ဴေရွာက္က ်င့္ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္

“သတင္းမီဒီယာေတြက ေဖာ္ျပေနတဲ့ မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ထားတဲ့ အျမႊာႏွစ္ဦးကိစၥဟာ တရုတ္ဥပေဒေတြကို မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ခ်ဳိးေဖာက္တာျဖစ္တဲ့အျပင္ သိပၸံပညာရဲ႕ အေျခခံက်င့္ဝတ္ေတြကိုလည္း ခ်ဳိးေဖာက္ေနပါတယ္။ ဒါက တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာျဖစ္သလို လက္ခံႏိုင္စရာလည္း မရွိပါဘူး”ဟု သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ရႈနန္ပင္းက ေျပာၾကားသည္။

သိပၸံပညာရွင္ ခ်င္က ်င္းက ်ဳိး အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ေနစဥ္

ဟီက်န္႔ေကြသည္ ရွန္က်န္းျမိဳ႕ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ တြဲဖက္ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဟီက်န္႔ေကြက အျမႊာမိန္းကေလး ၂ ဦးကို ေမြးဖြားရာတြင္ မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္သည့္ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ေသာ CRISPR-cas9 ကို အသံုးျပဳခဲ့ျပီး အဆိုပါကိရိယာသည္ မ်ဳိးဗီဇမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာမ်ဳိးဗီဇမ်ားကို အသက္မဲ့ေအာင္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ရွန္က ်န္းရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ သိပၸံပညာရွင္ ခ်ဴေရွာက္က ်င္က သေႏၶသားေလာင္းကို သိုေလွာင္ျပြန္အတြင္း ထည့္သြင္းေနစဥ္

CRISPR သည္ အလားအလာအလြန္ေကာင္းမြန္လွေသာ တီထြင္မႈျဖစ္ေသာ္လည္း သိပၸံအသိုက္အဝန္းက ယံုၾကည္သည္မွာမူ ယင္းနည္းပညာသည္ စမ္းသပ္ဆဲအဆင့္သာရွိေသးျပီး လူသားတို႔အတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း ယံုၾကည္ၾကသည္။

သိပၸံပညာရွင္ ဟီက ်န္႔ေကြ (ဝဲ)၊ ခ်ဴေရွာက္က ်င္ (ယာ)တို႔ကို ရွန္က ်န္းဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ကြန္ျပဴတာေရွ႕၌ ေတြ႔ရပံု (၂၀၁၈၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္က ရိုက္ကူးထားေသာပံုျဖစ္)

ယခုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေဘးကင္းမႈရွိသေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္တြင္ ရည္ရြယ္မထားသည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား က်ေရာက္လာႏိုင္သေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္အတြက္ မည္သို႔ဆိုးက်ဳိးမ်ား ရွိလာႏိုင္သနည္းဆုိျခင္းမ်ားကို မသိရေခ်။

သိပၸံပညာရွင္ ခ်ဴေရွာက္က ်င္က သေႏၶသားေလာင္းကို မိုကၠရိုစကုပ္ေအာက္တြင္ ထားရွိျပီး ကြန္ျပဴတာေမာ္နီတာျဖင့္ ျပသရန္ခ်ိန္ညွိေနပံု

သေႏၶသားေလာင္းမ်ား၏ မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို အေမရိကန္အပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ပိတ္ပင္ထားသည္။

ျဗိတိန္တြင္မူ သေႏၶသားတို႔၏ မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ျခင္းကို သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္သာ ခြင့္ျပဳျပီး တင္းၾကပ္သည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဟီက်န္႔ေကြ၏ စမ္းသပ္ခ်က္အေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားစြာရွိေနျပီး တစ္ကမၻာလံုးလိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ဳိးခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေပၚထြက္လာေနသည္။

Wigwam(shweinnlay)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*