တရုတ္ျပည္တြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ေရေအာက္က်ည္ဆန္ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္

တရုတ္ျပည္တြင္ ကမၻာ့ပထမဆံုး ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ေရေအာက္က်ည္ဆန္ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။
အဆိုပါရထားလမ္းသည္ တရုတ္ျပည္အေရွ႕ပိုင္း ရွန္ဟိုင္းျမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ နင္ဘိုအမည္ရွိပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕မွ အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္ ကမ္းလြန္တြင္ တည္ရွိေသာ ေဟာင္ရွန္းကၽြန္းသို႔ ပင္လယ္ေရေအာက္မွ ဆက္သြယ္ေပးရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။


ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ စီက်န္းျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္နာရီ ကူးသန္းဆက္သြယ္မႈဇုန္ကို တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ၇၇ မိုင္ရွည္လ်ားေသာ ေယာင္- ေဟာင္ ရထားလမ္း စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

Image result for China green lights first underwater high-speed railway
(ေယာင္-သည္ နင္ဘို၏ nickname တစ္ခု ျဖစ္သည္။)
၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္စီမံကိန္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ျပီးခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အစိုးရက အတည္ျပဳခဲ့သည္။

Image result for China green lights first underwater high-speed railway
၇၇ ကီလိုမီတာ (၄၇ ဒသမ ၈ မိုင္) ရွည္လ်ားမည့္ ရထားလမ္းတြင္ ၇၀ ဒသမ ၉၂ ကီလိုမီတာမွာ အသစ္ေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းျဖစ္ျပီး ထိုအထဲတြင္ ပင္လယ္ေရေအာက္ကို ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္မည့္ ၁၆ ဒသမ ၂ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားေသာ လမ္းပိုင္းလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

Image result for China green lights first underwater high-speed railway
ေဖာက္လုပ္ျပီးစီးပါက ေယာင္-ေဟာင္ ရထားလမ္းသည္ နင္ဘိုအေရွ႕ပိုင္း ဘူတာရံုမွ ေဟာင္ရွန္းဘူတာရံုသို႔ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ က်ည္ဆန္ရထားျဖင့္ သြားေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ အျမင့္ဆံုးအျမန္ႏႈန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၂၅၀ ကီလိုမီတာ ( ၁၅၅ ဒသမ ၃ မိုင္ ) ႏႈန္း ခုတ္ေမာင္းႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။

Image result for China green lights first underwater high-speed railway
ယခုလမ္းသစ္သည္ တရုတ္ျပည္တြင္ ရွိျပီးျဖစ္ေသာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလမ္းကြန္ရက္ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ရာ ဇီက်န္းျပည္နယ္၏ ျမိဳ႕ေတာ္ ဟန္က်ဳိးမွ ခရီးသြားမ်ားကို ေဟာင္ရွန္းသို႔ မိနစ္ ၈၀ အတြင္း ေရာက္ရွိႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
လက္ရွိအားျဖင့္ ဘတ္စ္ကားျဖင့္သြားလွ်င္ ၄ နာရီခြဲခန္႔ ၾကာျမင့္ျပီး ကိုယ္ပိုင္ကားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ၂ နာရီခြဲခန္႔ ၾကာျမင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခုစီမံကိန္းအတြက္ ယြမ္ေငြ ၂၅ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ (ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ) ကုန္က ်မည္ျဖစ္ျပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ကာ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ အျပီးသတ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

Wigwam (shweinnlay)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*