ေဟာင္ေကာင္တြင္ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို ပိုက္ဆံေဝေသာ မိန္းကေလး အဖမ္းခံရ

ေဟာင္ေကာင္ရွိ ရွမ္းေရႊပိုအရပ္တြင္ လမ္းသြားလမ္းလမ္းမ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို ပိုက္ဆံမ်ားေဝေပးခဲ့သည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ေစမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။

အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ခ်မ္းဇီကိုင္အမည္ရွိ မိန္းကေလးသည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာ ကစဥ့္ကလ ်ားျဖစ္ေစမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္ျပီး အေနာက္ေကာင္းလြန္အရပ္ရွိ ရာဇဝတ္တရားရံုးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

ခ်မ္းဇီကိုင္က အာမခံေလွ်ာက္ထားရာ ရာဇဝတ္တရားသူၾကီးက ခြင့္ျပဳလိုက္ျပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ထပ္မံစစ္ေဆးရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။

ခ်မ္းသည္ အာမခံအတြက္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ (ကန္ေဒၚလာ ၁၂၈၀) ေပးခဲ့ရျပီး ရက္သတၱပတ္လွ်င္ ၃ ၾကိမ္ခန္႔ တုန္ခၽြမ္းရဲစခန္းသို႔ သတင္းပို႔ရမည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ သူ၏ခရီးသြားလာမႈဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးလည္း အပ္ႏွင္းထားခဲ့ရသည္။

ခ်မ္းသည္ နမ္ခ်ံဳလမ္းႏွင့္ ယူေရွာလမ္းဆံုတြင္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ (ကန္ေဒၚလာ ၁၂၈) တန္မ်ား ေပးေဝေနခ်ိန္တြင္ အဖမ္းခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်မ္းဇီကိုင္ ပိုက္ဆံေဝခဲ့သည့္ေဒသတြင္ပင္ ေဝါင္ခ်င္ကစ္ဆိုသူက တိုက္ေခါင္မိုးေပၚမွ ပိုက္ဆံမ်ားၾကဲခ်မႈျဖင့္ မၾကာမီကပင္ အဖမ္းခံခဲ့ရေသးသည္။

(ေဝါင္ခ်င္ကစ္က ပိုက္ဆံမ်ားၾကဲခ်သည့္သတင္းကို ေရႊအင္းေလးတြင္ ေဖာ္ျပျပီး ျဖစ္ပါသည္)

ခ်မ္း၏ ခ်စ္သူမွာ အင္တာနက္ဆယ္လီတစ္ဦးျဖစ္သူ လမ္ဟက္ခ္လမ္ဆိုသူျဖစ္သည္။

လမ္ဟက္ခ္လမ္ကို ခ်မ္း၏ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ၌ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္မွာ “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတာင္ သူေတာင္းစားေတြကို ပိုက္ဆံေပးကမ္းလို႔ရရင္ သူကဘာလို႔ ျပည္သူေတြကို ပိုက္ဆံေဝခြင့္မရွိတာလဲ။ ပိုက္ဆံေပးကမ္းတာ ဥပေဒနဲ႔မညီလို႔လား” ဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

လမ္ဟက္ခ္လမ္ရည္ညႊန္းခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအား ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္က ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပလ်က္ရွိခ်ိန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာင္းအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံမည့္ ကယ္ရီလမ္းက မဲဆြယ္ကာလအတြင္း အမ်ဳိးသမီး သူေတာင္းစားတစ္ဦးကို ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၅၀၀ ေပးကမ္းခဲ့မႈအား ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္သည္။

Yellow Champac (shwe inlay)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*