ထိုင္းတြင္ ေအာက္လမ္းအစီအရင္မ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ အသံုးျပဳရန္ ကေလးအေလာင္းမ်ား ခိုးယူခံေနရ

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေတာင္ပိုင္း၊ ဘန္ခ်န္ခရိုင္တြင္ ေမြးဖြားျပီးခ်င္း ေသဆံုးသြားခဲ့ၾကသည့္ ကေလးအေလာင္း ၁၀ ခုကို ျမွဳပ္ႏွံထားရာ အုတ္ဂူမ်ားမွ ခိုးယူခံလိုက္ရသည္။

အဆိုပါအေလာင္းမ်ားကို ေအာက္လမ္းအစီရင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ခိုးယူသြားၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကနဦးသံုးသပ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။

ပတ္သာသမ္ ေဆာင္ေကာ္ ကယ္ဆယ္ေရးအသင္းမွ ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားဂူသြင္းျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ အုတ္ဂူမ်ား ပြင့္ေနကာ အေလာင္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဘန္ခ်န္ခရိုင္၊ ဆြတ္နီရန္သခၤ်ဳ ိင္းတြင္ အုတ္ဂူမ်ားပြင့္ကား ကေလးအေလာင္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနပံုကို စစ္ေဆးေနစဥ္

ကယ္ဆယ္ေရးအသင္းမွ ေကာ္မတီဝင္ သာနာဒက္ ဂ်ီယာ အက္ကာရက္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ကေလးအေလာင္း စုစုေပါင္း ၁၀ ခုရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အေလာင္းအမ်ားစုမွာ ေမြးဖြားျပီးခ်င္း ေသဆံုးခဲ့ၾကသည့္ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ျပီး အခ်ဳိ႕မွာ လမေစ့မီေမြးဖြားခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ကယ္ဆယ္ေရးအသင္းသည္ ဘန္ခ်န္ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သာနာဒက္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းမီဒီယာတို႔၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အဆိုပါသခၤ်ဳိင္းတြင္ ျပီးခဲ့ေသာတစ္လတာအတြင္း ကေလးအေလာင္း ၆ ေလာင္းခန္႔ ျမွဳပ္ႏွံထားခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အနီးဝန္းက်င္ေဒသခံတို႔၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျပီးခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္အတြင္း အဂၤေတကို ထုရိုက္ေနသည့္အသံမ်ား ညဥ့္အေတာ္နက္နက္အခ်ိန္တြင္ ၾကားခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္တြင္ ခမာဘာသာျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ေနသံမ်ားကို ၾကားရေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။

ေဒသခံတို႔၏ ယူဆခ်က္အရ အေလာင္းမ်ားကို ခိုးယူသြားၾကျခင္းမွာ ေအာက္လမ္းအစီအရင္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအစီအရင္မ်ားသည္ အလြန္ေစ်းၾကီးေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။

Yellow Champac (shweinnlay)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*