လူေသဆံုးျခင္း တားျမစ္သည့္ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကမၻာ့ေဒသမ်ား

အာတိတ္ေဒသရွိ ႏိုင္ငံတစ္ငံျဖစ္ေသာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕တြင္ လူေသဆံုးျခင္း၊ ေျမျမွဳပ္ျခင္းမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားသည္။

ေရွးအခါက ဂရိတြင္လည္း ဟစ္ပိုကေရးတီးစ္၏ သားေတာ္ ပိုင္စစ္ထရပ္တပ္စ္က အထြတ္အျမတ္ထားရာ ဒီေလာ့စ္ကၽြန္းရွိ လူေသအေလာင္းမ်ားအားလံုးကို ျပန္လည္တူးေဖာ္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ဖူးသည္။

ယင္းေနာက္အဆိုပါကၽြန္းေပၚတြင္ လူေသဆံုးျခင္း၊ ကေလးေမြးဖြားျခင္းမ်ားကို ခြင့္မျပဳခဲ့ေခ်။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ အိဆုကူးရွီးမားကၽြန္းသည္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတို႔ အထြတ္အျမတ္ထားရာကၽြန္းတစ္ကၽြန္းျဖစ္၏။

အိဆုကူးရွီးမားကၽြန္း

ထို႔ေၾကာင့္ ေျမေအာက္တြင္ လူေသအေလာင္းမ်ား ပုပ္ကာ ျမင့္ျမတ္ေသာကၽြန္း၏ သန္႔စင္မႈကို မထိခိုက္ေစရန္ဟုဆိုကာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အျပင္းအထန္နာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ားကို ကၽြန္းေပၚတြင္ ေနခြင့္မေပးေတာ့ဘဲ ဂ်ပန္ျပည္မၾကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရသည္ဟု ဆိုသည္။

အိဆုကူးရွီးမားကၽြန္း

ယခုအခါ ေျမာက္ဝင္ရိုးစြန္းႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိေသာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၏ ျမိဳ႕ကေလးတြင္လည္း လာေရာက္လည္ပတ္သူတိုိ႔၏ စ်ာပနမ်ားကို ေဒသတြင္းသခၤ်ဳိင္းက လက္မခံဘဲပိတ္ပင္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

“ခင္ဗ်ားဟာ အဲဒီျမိဳ႕မွာေနရင္း က်န္းမာေရးေတာ္ေတာ္ညံ့လာျပီဆိုရင္ ေသဆံုးခြင့္မေပးဘဲ တျခားေနရာကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ထရြန္ဟိမ္းရွိ ေနာ္ေဝသိပၸံႏွင့္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ တြဲဖက္ပါေမာကၡ ဂ်န္ ခရစၥတီယန္ ေမယာက ရွင္းျပသည္။

ေလာင္းရီးျဗန္ဟု အမည္ရျပီး ေနာ္ေဝ၏ ေျမာက္ဘက္အစြန္းဆံုးတြင္ တည္ရွိေသာ ျမိဳ႕ကေလးတြင္ လူဦးေရ ၂၀၀၀ ခန္႔သာေနထိုင္ၾကသည္။

ေနာ္ေဝရွိ ေလာင္းရီးျဗန္ျမိဳ႕ကေလးတြင္ ေသဆံုးျခင္းခြင့္မျပဳ

အာတိတ္ေဒသျမိဳ႕ကေလးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညသန္းေခါင္ခန္႔အခ်ိန္တြင္ ထူးဆန္းေသာ အလင္းေရာင္တန္းၾကီးကို ျမိဳ႕ကေလး၏ ေကာင္းကင္တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ျပီး Northern Lights ဟုလည္း သိပၸံပညာရွင္တို႔ကေခၚၾကသည္။

ညအခ်ိန္ ဆန္းၾကယ္ေသာအလင္းတန္းမ်ား ေတြ႔ျမင္ရ

ျမိဳ႕ကေလးမွာ ေရခဲလုတမွ် ေအးစက္လွေသာေၾကာင့္ အရာရာတိုင္းေအးခဲေနေလ့ရွိကာ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားအတြက္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းလြန္းေသာေနရာတစ္ခုကား မဟုတ္ေခ်။

အျမဲတမ္းေအးခဲေနေသာေၾကာင့္ ေျမေအာက္တြင္ ျမွဳပ္ႏွံထားေသာ အေလာင္းမ်ားသည္ ကာလအတန္ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ မပုပ္ဘဲ အေကာင္းပကတိရွိေနသည္ကို ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ကာလမ်ားအတြင္း ေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။

အျမဲေအးခဲေနေသာ ေလာင္းရီျဗန္ ျမိဳ႕ကေလး

ကမၻာ့လူဦးေရ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေသဆံုးေစခဲ့ေသာ စပိန္တုပ္ေကြးၾကီးသည္ ပထမကမၻာစစ္ၾကီးအျပီး ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေလာင္းရီးျဗန္ျမိဳ႕ကေလးတြင္လည္း ကူးစက္ခဲ့သည္။

ေလာင္းရီျဗန္၏ ေႏြရာသီ

အဆိုပါေရာဂါျဖင့္ ျမိဳ႕ကေလးတြင္ ေသဆံုးခဲ့သူ အနည္းဆံုး ၁၀ ဦးေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။

ေသဆံုးသူတို႔၏ အေလာင္းမ်ားကို ျမိဳ႕ကေလးရွိ သခၤ်ဳိင္းတြင္ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္အၾကား ျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည္။

ေလာင္းရီျဗန္ျမိဳ႕တစ္ေနရာ

“ေျမျပင္က အျမဲေအးခဲေနတာေၾကာင့္ အေလာင္းေတြဟာ သဘာဝအတိုင္း ပုပ္ေဆြးတာေတြ မျဖစ္ေတာ့ဘဲ အေကာင္းပကတိရွိေနၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕အေလာင္းေတြဟာ ေျမေပၚကို ျပန္ေပၚလာတာမ်ဳိးေတြ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီအေလာင္းေတြမွာ ပါသြားတဲ့ တုပ္ေကြးေရာဂါပိုးဟာလည္း အေအးေၾကာင့္ မေသဆံုးဘဲ ျပန္႔ပြားေနရာကေန ေဒသခံေတြကိုပါ ျပန္လည္ကူးစက္ လာၾကတယ္။” ဟု ခရစၥတီယန္ ေမယာက ေျပာၾကားသည္။

ေလာင္းရီျဗန္၏ ေဆာင္းတြင္း

ထို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါပိုး ျပန္႔ပြားျခင္းမွ တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္ကာ ျမိဳ႕ကေလးတြင္ ေသဆံုးျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမိဳ႕ကေလးရွိ သခၤ်ဳိင္းကိုလည္း ပိတ္ပင္လိုက္ျပီး အေလာင္းမ်ားျမွဳပ္ႏွံခြင့္မေပးေတာ့ေၾကာင္း အစိုးရက ဥပေဒတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ကာ တားျမစ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါဥပေဒအရ ကမၻာေပၚရွိ မည္သူမဆို ေလာင္းရီးျဗန္ျမိဳ႕ကေလးသို႔ အသက္ရွင္လ်က္ႏွင့္ ေနထိုင္ျခင္း၊ လည္ပတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေသဆံုးခြင့္ မရွိေခ်။

ထုိကာလမွစတင္ျပီး ျမိဳ႕ကေလးတည္ရွိရာ ကၽြန္းေပၚတြင္ ေသအံ့မူးမူးျဖစ္ေနသူမ်ားကို ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္မေပးေတာ့ဘဲ ေနာ္ေဝ၏ ျပည္မၾကီးရွိရာသို႔ သယ္ယူေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အကယ္၍ အမွတ္မထင္ေသဆံုးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါကလည္း ကၽြန္းေပၚတြင္ ျမွဳပ္ႏွံခြင့္ရရွိမည္မဟုတ္ေခ်။

ျမိဳ႕ကေလး၏ ရာသီဥတုအေျခအေနမွာ ေဆာင္းတြင္းကာလမ်ားတြင္ ပိုမိုဆိုးရြားေလ့ရွိျပီး အပူခ်ိန္မွာ 1.4 ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ (-17 ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္) သာရွိသည္။

ဝင္ရိုးစြန္းေဒသတြင္ က်က္စားေသာ ဝက္ဝံမ်ားသည္ ရာသီဥတုဆိုးရြားခ်ိန္မ်ားတြင္ လူေနအိမ္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္လာေလ့ရွိၾကျပီး ဆာေလာင္ေနလွ်င္ မ်ားစြာရန္လိုတတ္ၾကသည္။

အီတလီရွိ ေတာင္ေပၚျမိဳ႕ကေလးျဖစ္ေသာ ကာလာဘရိုင္ယာတြင္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ျပီး ေဒသတြင္း အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ထားရာ ဖ်ားနာျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။

ကာလာဘရိုင္ယာ

ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒးဗစ္ဒီ ဇီခ်ီနယ္လာက ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္ၾကရန္၊ ပံုမွန္က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး လိုက္နာမႈမရွိသူမ်ားကို ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကာလာဘရိုင္ယာ

ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမိဳ႕ကေလးတြင္ လူဦးေရက်ဆင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ အခ်ဳိ႕ေသာျမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ သခၤ်ဳိင္းေနရာမ်ား က်ဥ္းေျမာင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမ်ား ဆက္လက္ျမွဳပ္ႏွံရန္ အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သခၤ်ဳိင္းသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ အစိုးရထံမွ အကူအညီေတာင္းခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေထာက္အကူ မရရွိခဲ့ေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါျမိဳ႕အခ်ဳိ႕တြင္ ေသဆံုးျခင္းမ်ားကို တားျမစ္သည့္ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကရသည္။

Yellow Champac (shweinnlay)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*