လကမၻာ၏ လူသူမေရာက္ေသးေသာအျခမ္းသို႔တရုတ္လဆင္းယာဥ္ေအာင္ျမင္စြာဆင္းသက္

တရုတ္လဆင္းယာဥ္တစ္စင္းသည္ လကမၻာ၏ ေမွာင္မ္ိုက္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္ဘက္အျခမ္းသို႔ ေအာင္ျမင္စြာဆင္းသက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ အာကာသ စူးစမ္းေလ့လာေရးနယ္ပယ္တြင္ အေရးပါေသာ သမိုင္းမွတ္တိုင္သစ္ စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့သည္။

China far side of the Moon space landing
တရုတ္အာကာသေအဂ်င္စီက ထုတ္လႊင့္ေသာ ဓာတ္ပံု

ခ်န္ဂီ ၄ ဟု အမည္ေပးထားေသာ စက္ရုပ္ယာဥ္ကို တရုတ္အမ်ဳိးသား အာကာသကြပ္ကဲေရးဌာနက ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Chinese space probe Chang'e 4
ရွီခ်န္း အာကာသယာဥ္လႊတ္တင္ေရးစခန္းမွ ခ်န္ဂီ ၄ ကိုလႊတ္တင္ခဲ့ပံု

အဆိုပါယာဥ္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္က အာကာသသို႔လႊတ္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ယခုအခါ ၎၏ခရီးစဥ္ ေအာင္ျမင္ျပီးစီးသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္မီဒီယာတို႔တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

China Moon landing
ယခုေျခလွမ္းမွာ တရုတ္ျပည္အတြက္ ၾကီးမားသည့္သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္

ခ်န္ဂီ ၄ သည္ ျဗိတိန္စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၂ နာရီ ၂၆ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ လကမၻာ၏ ေမွာင္မိုက္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္အျခမ္းသို႔ ဆင္းသက္ခဲ့ျပီး ဓာတ္ပံုမ်ားကို စတင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

ခ်န္ဂီ ၄ သည္ လကမၻာ၏ ေတာင္ဝင္ရိုးစြန္း အစ္ကန္ခ်ဳိင့္ဝွမ္းတြင္ ဆင္းသက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အဆိုပါေနရာသည္ လကမၻာတြင္ အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အနက္ရႈိင္းဆံုးခ်ဳိင့္ၾကီးျဖစ္ကာ လူသူေပါက္ေရာက္ဖူးေသးျခင္းမရွိေသာ ေနရာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခင္လဆင္းယာဥ္ ခ်န္ဂီ ၃ က လကမၻာ၏ မာရီ အင္မ္ဘရီယမ္အမည္ရွိ အစိတ္အပိုင္းေနရာသို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္းသက္ခဲ့ျပီး ၆ ႏွစ္နီးပါးအၾကာတြင္ ယခုေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကမၻာေျမမွၾကည့္ရႈလွ်င္ လ၏ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ဘက္တည္းကိုသာ အျမဲရႈျမင္ရသည္။

လသည္ ကမၻာေျမကို လည့္ပတ္ေနစဥ္အတြင္းမွာပင္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ရိုးကို အေျခခံကာ လည္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

တရုတ္တို႔၏ ယခင္အာကာသယာဥ္က လ၏ ေဝးကြာေသာအျခမ္းဘက္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း လဆင္းယာဥ္ျဖင့္ ဆင္းသက္ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။

လကမၻာ၏ ေဝးကြာေသာအျခမ္းမွ ဖံုးကြယ္ထားသည့္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို လွစ္ဟျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ကာ လူသားတို႔၏ လကမၻာေပၚ ေျခခ်မႈသမိုင္းတြင္ စာမ်က္ႏွာသစ္ဖြင့္လွစ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္သတင္းမီဒီယာတို႔တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

Yellow Champac (shweinnlay)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*