ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္သည္ ၂၀၁၉ အတြင္း လူေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုးေန႔ျဖစ္မည္ဟု သုေတသနတစ္ရပ္တြင္ေဖာ္ျပ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္သည္ တစ္ႏွစ္တာ လူေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုးေန႔ျဖစ္မည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ထားျပီး တစ္ႏွစ္တာအတြင္း မည္သည့္ေန႔ရက္ထက္မဆို ေသဆံုးမႈ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသနတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေနာက္ဆံုးေပၚထြက္လာသည့္ သုေတသနအရ ျပကၡဒိန္ႏွစ္သစ္၏ ၆ ရက္ေျမာက္ေန႔သည္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း မည္သည့္ေန႔ထက္မဆို လူေသဆံုးမႈမ်ားျပားခဲ့သည္မွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

Beyond အမည္ရွိ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ျဗိတိန္၌ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္တြင္ ပွ်မ္းမွ်လူေသဆံုးမႈ ၁၇၃၂ ဦးရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ျဗိတိန္တြင္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အျခားေန႔မ်ား၌ ပွ်မ္းမွ်လူေသဆံုးမႈမွာ ၁၃၈၇ ဦးျဖစ္ရာ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္မွာ ပံုမွန္ထက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ႏွင့္ ၇ ရက္မ်ားမွာလည္း အျခားေန႔မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ လူေသဆံုးမႈ ပိုမိုမ်ားျပားသည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ မ်ားျပားရျခင္းမွာ အပူခ်ိန္က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

ေအးစက္ေသာ ရာသီဥတုတြင္ ႏွလံုးေဖာက္ျခင္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားႏိုင္သည္ဟုဆို

ရာသီဥတုေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားကာ ကိုယ္ခႏၶာ၏ ခုခံအားစနစ္က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ား မ်ားျပားရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အျခားေတြ႔ရွိခ်က္မွာ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္သည္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အျခားေန႔မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ လူေသဆံုးမႈ အနည္းပါးဆံုးျဖစ္ျပီး ပံုမွန္ေအာက္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းပါးသည္ဟု ဆိုသည္။

တိုက္ဆိုင္မႈတစ္ခုမွာ ျပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အပူခ်ိန္အျမင့္မားဆံုးေန႔မွာ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

Beyond ဝက္ဘ္ဆိုက္တည္ေထာင္သူ ဂ်ိမ္းစ္ဒန္၏ တင္စားခ်က္အရ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ကို မရဏေန႔ဟု တင္စားထားသည္။

“ဒီဇင္ဘာ လကုန္ပုိင္းနဲ႔ ဇန္နဝါရီလအေစာပိုင္းဟာ အျမဲလိုလို လူေသဆံုးမႈမ်ားျပားတဲ့ ကာလေတြျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။

ရာသီဥတုေတြ ပိုမိုေအးစက္လာတာနဲ႔အမွ် လူေတြမွာ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြ ျမင့္တက္လာတာနဲ႔အတူ ေသဆံုးမႈလည္း ျမင့္မားရတာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ဂ်ိမ္းစ္ဒန္က ေျပာၾကားသည္။

Yellow Champac (shweinnlay)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*