Latest post

Huawei Nova 4 အား ဝယ္ယူသင့္သည့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္

Huawei Consumer Business Group မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ေစ်းကြက္ထဲသို႔ တရားဝင္တင္သြင္းမိတ္ဆက္လာေတာ့မည့္ Huawei Nova 4 အား ႀကိဳတင္ဝယ္ယူလိုသူမ်ားသည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအား ၄င္း၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ တရားဝင္ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ႏိုင္ငံတကာတြင္ပါ ေရာင္းအားေကာင္းသည့္ စီးရီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ Nova စီးရီးသည္ စတင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခ်ိန္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ အလံုးေရေပါင္း သန္းႏွစ္ရာေက်ာ္ ေရာင္းခ်ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္မွ စတင္ကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မတိုင္ခင္ ႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္မွာယူမႈလုပ္သင့္သည့္အခ်က္ ၅ ခ်က္ အေၾကာင္းအား ယခုသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္အတူ ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္သည္။ 

လွပေက်ာ့ရွင္းၿပီး ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ကူညီနိုင္မည့္ Huawei GT Watch

Huawei Nova 4 ဝယ္ယူလွ်င္ ရရွိမည့္ Huawei GT Watch သည္ စမတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေပါင္းစည္းထားသည့္ ပါးလႊာသည့္ Professional Sports Designed Smartwatch တစ္လံုးျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္ သိပၸံနည္းက်စြာ အိပ္စက္ျခင္းအား ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၊ ႀကံခိုင္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းအား ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၊ GPS ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

Ceramic Bezel Design ၊ Stainless Steel Shell ႏွင့္ DLC Coating ပါဝင္သည့္အတြက္ Huawei GT Watch သည္ လွပေက်ာ့ရွင္းၿပီး ေတာင့္တင္းသည့္ ဒီဇိုင္းေပးစြမ္းႏိုင္မည္သာမက မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ားမွ ကင္းေဝးေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Double Chipset Architecture အား ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ၿပီး Double-chipset Low Energy Consumption System ပါဝင္သည့္ Huawei GT Watch သည္ ပိုမိုၾကာရွည္ခံသည့္ ဘက္ထၳရီ သက္တမ္းအား ေပးစြမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သာမန္အသံုးျပဳမႈအတြက္ ၂ ပတ္ ၾကာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စံႏႈန္းျဖင့္ အသံုးျပဳမႈအတြက္ ရက္ ၃၀ ၾကာ အသံုးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အျပင္းအထန္သံုးစြဲမႈအတြက္ ၂၂ နာရီၾကာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

HUAWEI TruSeen™ 3.0 ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းတိုင္းတာႏိုင္မည့္ နည္းပညာသည္ ပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး တိက်သည့္ တိုင္းတာမႈမ်ားကို self-learning algorithm ႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ ဆင္ဆာမ်ား မွ တဆင့္ တိုင္းတာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ Huawei GT Watch သည္ ေရအနက္ ၅၀ မီတာအထိ ၁၀ မိနစ္ၾကာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

SWOLF Swimming Efficiency Index ေၾကာင့္ ေရကူးသည့္ ကိုယ္ဟန္အေနအထားအား သိရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး ေရကူးေနသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္အား အလိုအေလ်ာက္ သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပဳလုပ္လိုက္သည့္ အကြာအေဝး ၊ အခ်ိန္ ၊ ကုန္ဆံုးသြားသည့္ ကယ္လိုရီ ႏွင့္ ကူးခက္လိုက္သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္အား အလိုအေလ်ာက္သိရွိကာ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Huawei Watch GT သည္ သိပၸံနည္းက်သည့္ နည္းျပမႈအားလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Huawei Watch GT သည္ introductory မွ advanced အထိ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာ running courses မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေထာက္ပ့ံေပး နိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လႈပ္ရွားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္မႈအား ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Huawei Watch GT မွ Outdoor Indoor ႏွင့္ training activities အစရွိသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ Sport Modes မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

HUAWEI TruSleep™ 2.0 သည္ သာမန္ အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥ႐ပ္မ်ားအား သိရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အိပ္စက္ျခင္းအား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အႀကံဥာဏ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္အား ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ Huawei GT Watch သည္ သံုးစြဲသူမွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေျခလွမ္းအေရအတြက္ ၊ တစ္ေန႔တာတြင္ ထိုင္ေနရသည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာမႈ မ်ားအား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စာတို႔ပို႔ေဆာင္မႈ ၊ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ၊ ႏိႈးစက္ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ အသိေပးခ်က္မ်ားအားလံုးအား လက္ေကာက္ဝတ္ မွ တဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Ultra-Wide Angel Lens ပါဝင္လာသည့္ Huawei ၏ ပထမဆံုးေသာ Mid-Range စမတ္ဖုန္း

Huawei Nova 4 တြင္ Huawei P20 Pro ကဲ့သို႔ေသာ ေက်ာဖက္ ကင္မရာ ၃ လံုးပါဝင္လာၿပီး Ultra-Wide Angle Sensor ပါဝင္သည့္ Huawei ၏ ပထမဆံုးေသာ Mid-Range ဖုန္းတစ္လံုးျဖစ္သည္။ Huawei Nova 4 တြင္ 16 MP (f/2.2) ပါဝင္သည့္ Ultra-Wide Angle Sesnor ပါဝင္ၿပီး 117º အထိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပံုရိပ္မ်ားအား ရိုက္ကူးပံုေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ားမွ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု၏ ေထာင့္မ်ားကို အထူးျပဳလုပ္ထားသည့္ မွန္ဘီလူးမ်ားျဖင့္ လွပစြာ ခ်ဲ႕ထြင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ထူးျခားသည့္အျမင္အား ယူေဆာင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Nova 4 ၏ built-in stabilization နည္းပညာထည့္သြင္းထားမႈေၾကာင့္ ကင္မရာတုန္ခါျခင္း ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ long exposure ပံုရိပ္မ်ားအား ရိုက္ကူးေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

25 MP Selfie Superstar

Huawei Nova 4 တြင္ 25 MP (f/2.0) ပါဝင္သည့္ အေရွ႕ ကင္မရာပါဝင္လာၿပီး အဆုိပါ ကင္မရာတြင္ပင္ AI ပါဝင္လာေသာေၾကာင့္ လွပေသာ Selfie ပံုရိပ္မ်ားအား ရိုက္ကူးေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ AI နည္းပညာျဖင့္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဓာတ္ပံု၏ထူးျခားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာထားျခင္းေၾကာင့္ အသံုးမ်ားေသာ ပံုရိပ္ျမင္ကြင္း ၈ မ်ိဳးအား ခြဲျခားသိျမင္ကာ အေကာင္းဆံုး ပံုရိပ္ျဖစ္ေအာင္ ခ်ိန္ဆရိုက္ကူးေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အေရွ႕ကင္မရာမွတဆင့္ ေကာင္းကင္ျပာ ၊ ပင္လယ္ ၊ ပန္း ၊ အပင္ ၊ ႏွင္း ၊ အခန္း ၊ ည ႏွင့္ စင္ျမင့္ အစရွိေသာ ပံုရိပ္အေျခအေန ၈ မ်ိဳးအား သိရွိႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ပထမဆံုးေသာ Punch Hole Display Screen ပါဝင္လာသည့္ Huawei Nova 4

Huawei မွ စမတ္ဖုန္းေလာကအတြင္း၌ အေသးငယ္ဆံုးေသာ အေရွ႕ကင္မရာအား Nova 4 ၌ ထည့္သြင္းလာႏိုင္ခဲ့သည္။ 3.05 mm အရြယ္သာ ရွိသည့္ အဆိုပါ ကင္မရာ မွန္ဘီလူး၏ အခ်င္းမွာ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းထက္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုေတာင္းေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စမတ္ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ကင္မရာ ေနရာယူမႈအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ Huawei ၏ တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ Blind Hole နည္းပညာေၾကာင့္ Through Hole နည္းပညာ အသံုးျပဳထားသည့္ ဖုန္းမ်ားႏွင့္မတူသည့္ အားသာခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ Through Hole နည္းပညာသည္ ေအာက္ဆံုးအလႊာမွစကာ LCD အလႊာအထိ အလြႊာတိုင္းအေပါက္ေဖာက္ၿပီးေနာက္ ကင္မရာအား ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ Huawei မွ ၂ ႏွစ္နီးပါး အခ်ိန္ေပးကာ တီထြင္ထားသည့္ Blind Hole နည္းပညာသည္ သည္ LCD Screen အထိ အေပါက္ေဖာက္စရာမလိုသည့္အတြက္ Camera Lens ၏ ေနရာယူမႈအား ၁ မီလီမီတာအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကင္မရာအား ပိုမိုအတြင္းေရာက္သည့္ screen layer တြင္ ထည့္သြင္းသည့္အခါ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ အလင္းျဖာထြက္မႈအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ရန္အတြက္ Lens ႏွင့္ LCD Screen ၏ ေနာက္ခံအလင္းအလႊာၾကားတြင္ 0.2 mm သာ ကြာျခားမႈရွိေအာင္ ဖုန္းအတြင္းပိုင္းရွိ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား  ျပန္လည္  ေနရာခ်ထားခဲ့ရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္သည္ ေၾကာင့္ camera support module မွ ဖုန္မႈန္႔ ႏွင့္ ေလခိုျခင္း ကင္းရွင္းေစႏိုင္မည့္ seal တစ္ခုအား ထည့္သြင္းႏိုင္ေစခဲ့သည္။

EMUI 9.0 ေၾကာင့္ ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ သံုးစြဲသူအေတြ႔အႀကံဳအား ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ 8GB RAM ပါဝင္သည့္အတြက္ ဂိမ္းကစားျခင္း အေတြ႔အႀကံဳအား အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္

Huawei Nova 4 တြင္ Flagship Series မ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ 10nm Chip Set ျဖစ္သည့္ Kirin 970 အား အသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအား ေပးစြမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Huawei Nova 4 တြင္ 128 GB ROM ပါဝင္ၿပီး 8 GB RAM ပါဝင္သည့္အျပင္ GPU Turbo 2.0 ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဂိမ္းကစားျခင္း အေတြ႔အႀကံဳအား ေပးစြမ္းနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Huawei ၏ ကိုယ္ပိုင္ UI တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ EMUI 9.0 ပါဝင္သည့္အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ Interfaces မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အလိုအေလွ်ာက္သိႏိုင္ေသာ Gesture Control မ်ားပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ျမင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ဖုန္းတစ္လံုး ဝယ္ယူလွ်င္ လွပေက်ာ့ရွင္းၿပီး ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာအတြက္ အသံုးဝင္မည့္ Huawei GT Watch အား ရရွိႏိုင္မည့္အျပင္ Pre-Order Period ျဖစ္သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔အတြင္း Nova 4 အား မွာယူသူမ်ားအား Dior အမွတ္တံဆိပ္ Lipstick အား ထပ္မံလက္ေဆာင္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ Huawei Nova 4 အား အေရာင္အားျဖင့္ Crush Blue ႏွင့္ Black ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအားျဖင့္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၈၅၉,၀၀၀ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*