ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝတြင္ အေတြ႔အႀကံဳသစ္ေပးစြမ္းမည့္ Samsung ၏ နည္းပညာျမွင့္ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းသစ္မ်ား မိတ္ဆက္ျပသ

 Samsung Electronics ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား (Internet of Things) အတြက္ ၎တို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ Samsung Southeast Asia and Oceania Forum ၌ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားကို Samsung ၏ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ယခုျပဳလုပ္သည့္ Samsung ဖိုရမ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ၎၏အဓိကမိတ္ဖက္မ်ားအား မွ်ေဝသြားခဲ့သည္။။ အဆိုပါ ဖိုရမ္တြင္ Samsung ၏ နည္းပညာျမင့္ကုန္ပစၥည္းအသစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထုတ္ QLED TV မ်ား၊ Frame တီဗီြ၊ Family Hub ေရခဲေသတၱာ၊ QuickDrive™ ဟုေခၚသည့္ နည္းပညာ အဆင့္ျမွင့္ထားေသာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ အပါအဝင္ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ အသံုးျပဳရန္ အဆင္ေျပေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ တီဗြီမ်ားကို မိတ္ဆက္ျပသေပးခဲ့သည္။ Samsung သည္  New Bixby ဟုေခၚေသာ Samsung ၏ အသိဥာဏ္ျမင့္မားကာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္သည့္ နည္းစနစ္ကို အေျခခံထားေသာ အျခားပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ားကိုလည္း ျပသသြားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေပၚ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ႏိုင္ေတြ႔ႏိုင္တာေတြထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ေပးစြမ္းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီေန႔ မိတ္ဆက္လိုက္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြ၊ နည္းပညာအသစ္ေတြနဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သံုးစြဲသူေတြအတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္မႈျမင့္မားတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ဖန္တီးေပးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေစ်းကြက္အတြက္ အလားအလာေကာင္းေတြကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာပါ” ဟု Samsung ၏ Electronics Southeast Asia ႏွင့္ Oceania မွ ဥကၠဌ ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ Steve Lee မွေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ၎က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ သံုးစြဲမႈအေတြ႔အႀကံဳသစ္ေတြကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားပါမယ္” ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း နည္းပညာျမင့္ QLED TV မ်ားထုတ္လုပ္ကာ သံုးစြဲသူေစ်းကြက္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း

တီဗြီထုတ္လုပ္မႈနယ္ပယ္တြင္ (၁၃) ႏွစ္တိတိ ေဈးကြက္ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ရပ္တည္ေနေသာ Samsung သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေဈးကြက္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တြင္ရရိွႏိုင္မည့္ QLED တီဗီမ်ားကိုလည္း မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီအေနႏွင့္ အဆင့္ျမင့္တီဗီေဈးကြက္တြင္ ခိုင္မာေသာလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈကို ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္အတြက္ 8 K တီဗီေဈးကြက္ပိုင္ဆိုင္မႈကို ဆက္လက္ျမွင့္တင္သြားမည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အဓိကထုတ္လုပ္လိုက္သည့္ QLED တီဗီအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ 8K ႏွင့္ 4K တီဗီအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ တီဗီမ်ားတြင္  ၆၅ လက္မ မွ ၉၈ လက္မအထိရိွေသာ 8 K Q900R အမ်ိဳးအစားအပါအဝင္၊ 4 K Q90R ၊ Q80R၊ Q70R ႏွင့္ ၄၃ လက္မ မွ ၈၂ လက္မ အရြယ္အစားအထိ ရွိေသာ Q60R တီဗီအမ်ိဳးအစားမ်ားပါဝင္သည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၌ ခ်ဲ႕ထြင္ထုတ္လုပ္ေသာ QLED တီဗီမ်ားတြင္ အရြယ္အစား ၾကီးမားေသာ တီဗီအမ်ိဳးအစားမ်ားအပါအဝင္ ေမာ္ဒယ္ အသစ္ ၂၀ ေက်ာ္ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ေရြးခ်ယ္စရာပိုမိုမ်ားျပားေသာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္အကန္႔သတ္မဲ့ ခ်ိတ္ဆက္မႈ နည္းစနစ္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ Samsung smart တီဗီမ်ားတြင္ iTunes ရုပ္ရွင္အသစ္ မ်ား၊ တီဗီအစီအစဥ္ အက္ပလီေကးရွင္း၊ Apple Airplay 2 တုိ႔ကိုပါ ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္  Amazon Alexa ၊ Google Assistant မ်ား ပါဝင္ေသာ  Samsung smart တီဗီမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳသူမ်ားအေနႏွင့္ အသံအမိန္႔ေပးျခင္းစနစ္ျဖင့္ တီဗီအဖြင့္အပိတ္အျပင္ အသံအတိုးအခ်ဲ႕  ထိန္းခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရိွခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါဖိုရမ္တြင္ ေဈးကြက္အတြင္းဦးေဆာင္ေနေသာ Samsung ၏ တီဗြီမ်ားျဖစ္သည့္  ထူးျခားကြဲျပားေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ထြက္ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ The Frame ႏွင့္ The Wall တီဗီမ်ားကိုလည္း ခင္းက်င္းျပသခဲ့သည္။

အိမ္တြင္းအျခား ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရိုးရွင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈ

Samsung ဖိုရမ္ ၂၀၁၉ တြင္ ျပသခဲ့ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈစနစ္ကို အသံုးျပဳထားသည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းသစ္ မ်ားသည္ Samsung ၏ကတိကဝတ္ျဖစ္သည့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုရိုးရွင္းျပီး လြယ္ကူေသာ ေနထိုင္မႈဘဝမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ဟူသည့္အတိုင္း မိတ္ဆက္ျပသေပးခဲ့သည္။ ‘New Bixby’ စနစ္ကို အေျခခံၿပီး ျပဳလုပ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ QLED 8K ႏွင့္ Family Hub 4.0 တီဗီ အသစ္မ်ားပါဝင္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္မႈ စနစ္သစ္မ်ား ႏွင့္ သံုးစြဲမႈ႔အေတြ႔အႀကံဳကို ဖိုရမ္သို႔တက္ေရာက္လာသူမ်ားအားလံုး လက္ေတြ႔ျမင္ေတြ႔ခံစားႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ Family Hub ေရခဲေသတၱာသည္ CES Best of Innovation Award ကို ေလးႏွစ္ဆက္တိုက္ရရိွခဲ့ၿပီး အသံအမိန္႔ေပးျခင္း စြမ္းေဆာင္ရည္တြင္ ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ မိသားစု၀င္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္သလို အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ Samsung သည္ ၎၏ နည္းပညာသစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထုတ္လုပ္ထားၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အဝတ္ေလွ်ာ္ရန္ အခ်ိန္ကုန္က်မႈကို သက္သာေစသည့္ QuickDrive™ေခၚ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကိုလည္း ဖိုရမ္တြင္ ခင္းက်င္း ျပသသြားခဲ့သည္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*