Latest post

OPPO မွ ဖန္တီးမႈအသစ္ျဖစ္ေသာကမာၻ႔ပထမဆံုး Under-Screen Camera ကို ရွန္ဟိုင္းတြင္က်င္းပေသာ MWC 2019 တြင္ စတင္ပြဲထုတ္

ဆန္းသစ္ေသာ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကို အစဥ္အျမဲျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိေသာ OPPO သည္ ရွန္ဟိုင္းတြင္က်င္းပေသာ MWC ပြဲတြင္ အမွန္တကယ္ မ်က္ႏွာျပင္ျပည့္ ခံစားမႈရသကို ရရွိေစမည့္ တီထြင္မႈအားေကာင္းေသာ နည္းပညာအသစ္အဆန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Under-Screen Camera (USC) နည္းပညာကို စတင္ပြဲထုတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

OPPO ၏ Product Manager Mr. Qiao Jiadong မွ “OPPO ဟာ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုထဲထဲဝင္ဝင္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ့္ ထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ နည္းပညာအသစ္အဆန္းဖန္တီးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္ဟု အခိုင္အမာေျပာၾကားထားသည့္အတိုင္း USC နည္းပညာကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာနယ္ပယ္တိုးတက္မႈတစ္ခုျဖစ္တဲ့ USCကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ OPPOသည္ အနာဂတ္တြင္ အစမွသည္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေပၚလာသည္အထိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။  ဒါ့အျပင္ယခုကဲ့သို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နည္းပညာ တီထြင္မႈေတြ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြကို ခ်ဲ ႔ထြင္လိုက္ျခင္းဟာ အနာဂတ္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ျပသ လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

OPPO မွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္ျပည့္ ခံစားမႈကို ေပးစြမ္းမည့္ Under-Screen Camera ကို ပထမဆံုး ပြဲဦးထြက္ျပသ

USC သည္ OPPO ၏ ေနာက္ထြက္လာမည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လာမည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ တီထြင္ဖန္တီးမႈ အသစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕ဘက္ ကင္မရာႏွင့္ screen ကိုေပါင္းစပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ USC သည္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ျပည့္ဝသည့္အျမင္၊ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ screen ႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေပါင္းစပ္မႈေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္ထည္ကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို့အျပင္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ မ်က္ႏွာျပင္ျပည့္ screen ေပၚတြင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးျခင္း face unlock ႏွင့္ video calls ေခၚဆိုျခင္းမ်ားကိုပါျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

OPPO ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ under-screen display နည္းပညာတြင္ အလင္းအားကို ပိုမိုဖမ္းယူႏိုင္ေသာ ကင္မရာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခု သာမက screen ေပၚတြင္ ဇုန္အလိုက္ခြဲျခားေပးျခင္းႏွင့္အတူ screen ကိုျဖတ္၍ အလင္းတန္းကို ကင္မရာထံေရာက္ရွိႏိုင္ေအာင္ ျမင့္မားစြာ ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္ေသာ ျဒပ္ထုကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ OPPO ၏ စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ေပးေသာစနစ္၊ မႈန္ဝါးေနေသာအရာမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးေသာ စနစ္ႏွင့္ white balance စနစ္တို႔ေၾကာင့္ ျပည့္စံုသည့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျခင္းအေတြ႕အၾကံဳကို ခံစားႏိုင္မည့္ အျပင္ smart beauty mode ႏွင့္ photo filers မ်ားလည္း ေနာက္ထြက္ရွိလာမည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

OPPO၏ Product Manager Mr. Qiao Jiadong မွ USC နည္းပညာ၏ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို ယခုကဲ့သို႔အတည္ျပဳေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ “စမတ္ဖုန္းမ်ားဟာ ပိုမိုအသံုးက်ၿပီး အေရးပါသည့္ အခန္း႑တြင္ ပါဝင္လာသည့္အျပင္ အသံုးျပဳသူမ်ားဘက္ကလည္း ျမင့္မားတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ screen ၾကည့္ရႈရာမွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့ ခံစားမႈကို ေတာင္းဆိုလာၾကပါတယ္။ water drop screen မွသည္ pivot တည္ေဆာက္ပံု၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ယေန႔မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ USCနည္းပညာအထိ OPPOသည္ ပိုမိုပါးလႊာေပါ့ပါးသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ျပည့္ screenကို ရရွိႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုး ဟန္ခ်က္ညီစြာလုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။ OPPOမွ ဒီUSCနည္းပညာကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ အမွန္တကယ္ မ်က္ႏွာျပင္ျပည့္screen ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္” ဟု Mr. Qiao Jiadong ကေျပာၾကားသည္။

OPPO မွ 5G+ intelligent connectivity ထည့္သြင္းေပးထားေသာ 5G ႏွင့္ IoT အိမ္သံုးေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ပြဲထုတ္လာ

ထိုတီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ USC နညး္ပညာကို မိတ္ဆက္ေပးရံုသာမက OPPO သည္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ 5G ႏွင့္ IoT အိမ္သံုးေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကိုပါ ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါသည္။ OPPO Reno 5G သံုးစြဲသူမ်ားသည္ cloud ထဲတြင္ရွိေသာ ဂိမ္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ကစားႏုိင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ cloud ဂိမ္းကစားမႈအေတြ ့အၾကံဳကိုရရွိေစမွာ ျဖစ္သည္။ IoT Smart Home Zone တြင္ brand မ်ိဳးစံုမွ devices ေပါင္း ၂၆၀ ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ဖြင့္လွစ္၍ ျပသခဲ့သည္။

OPPO သည္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာအသစ္အဆန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ရံုသာမက R&D တီထြင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အသံုးျပဳမႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ဖန္တီးေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ရွန္ဟိုင္းတြင္က်င္းပေသာ MWC 2019 ပြဲတြင္ OPPO မွ စမတ္ဖုန္းေလာကတြင္ ထိုးေဖာက္ေက်ာ္လႊား နုိင္မည့္ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို ျပသလိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ OPPO သည္ ဆန္းသစ္ေသာ 5Gအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားထံ မၾကာခင္ကာ သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ၿပီး  အနာဂတ္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 5G+ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*