Latest post

“ေငြပမာဏတစ္သိန္းအထိ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္ခ ၃၀၀ က်ပ္သာေပးရန္လိုအပ္သည့္ TrueMoney ၏ သတ္တမ္းတိုးျမွင့္ထားေသာ မုတ္သံုရာသီအထူးအစီအစဥ္”

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (e-payments) ကိုအဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေသာ TrueMoney မွအသံုးျပဳသူ မ်ား အတြက္ သက္သာလြယ္ကူၿပီး လံုျခံဳမႈရိွေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုကို စက္တင္ဘာလကုန္အထိ အခ်ိန္တိုးျမွင့္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္မွာ TrueMoneyအသံုးျပဳသူမ်ားအားလံုး က်ပ္တစ္သိန္းအထိ ေငြလႊဲပါက  ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈ အခေၾကးေငြ ၃၀၀ က်ပ္သာ ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္ႏွင့္အတူ TrueMoney ကို  မိသားစုမ်ား၊သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေငြလႊဲရာတြင္ ေစ်းခ်ိဴၿပီး အသံုးျပဳရလြယ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု အျဖစ္ 
သိရိွေစႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။  

၀န္ေဆာင္မႈႏႈန္းထားမ်ား 

ေငြလႊဲ ပမာဏ ၀န္ေဆာင္ခ 
၁ မွ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္  ၃၀၀ က်ပ္ 
၁၀,၀၀၁ မွ ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ 
၂၅,၀၀၁ မွ ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ 
၅၀,၀၀၀ မွ ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ 
၁၀၀,၀၀၁ မွ ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္  ၁၄၀၀ က်ပ္ 
၁၅၀,၀၀၁ မွ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ၁၇၀၀ က်ပ္ 

TrueMoney ၏ ယခုအစီအစဥ္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  ေစ်းအခ်ိဴဆံုး ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု အျဖစ္ ျမန္မာျပည္သားတို႔  ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ၊ ယံုၾကည္အားထားရမႈ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ TrueMoney အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ TrueMoney ျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေငြလႊဲေငြထုတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳေနၾကၿပီျဖစ္သည္။  
 

“ကၽြန္မတုိ႔ TrueMoney ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္ ယံုၾကည္အားထားႏိုင္တဲ့ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေငြလႊဲခ သက္သာတာကိုအသံုးၿပဳခ်င္တဲ႔ သူမ်ားအတြက္ က်ြန္မတို႔က အခုလို မုတ္သံုရာသီ ပရိုမိုးရွင္းအစီစဥ္ကို မိတ္ဆက္လုိက္တာပါ။  အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခား တစ္ခုအထိ  ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း လႊဲရင္  ေငြလႊဲခ ၃၀၀ က်ပ္သာ ေပးေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးမွာ TrueMoney ကိုအသံုးျပဳၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာနဲ႔  ယခုလမွစတင္ၿပီး ေငြလႊဲၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။” ဟု TrueMoney ၏ Head of Marketing  ေဒၚခင္တီႀကိဳင္စိုး မွ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ 
 

“အပတ္တိုင္းကို အလုပ္တူတူလုပ္ေနၾကတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ပိုက္ဆံပို႔ျဖစ္တယ္။ ေငြလႊဲရတာေရာ  ေငြထုတ္ရတာေရာ လြယ္ကူတဲ့ TrueMoney က ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၈,၀၀၀ ေက်ာ္ေတာင္ရိွေနျပီ ဆိုေတာ့ အသံုးျပဳရတာ အရမ္းလြယ္တဲ့အျပင္ ေငြတစ္ခါလႊဲတုိင္း၃၀၀က်ပ္ ပဲ ေပးရတဲ့ အထူးအစီအစဥ္ေၾကာင့္  ပိုၿပီးအဆင္ေျပေနတာေပါ့။ အရင္တုန္းကေတာ့ ေငြကို လူၾကံဳနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ဘဏ္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ပို႔ေနရတာ အခုေတာ့ TrueMoney ေၾကာင့္ေပ်ာ္ေနရၿပီေလ” ဟု မႏၱေလးမွ  မခိုင္ဇာ က ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။  

True Money အသံုးျပဳပံု  

ေငြလႊဲျခင္း ေငြထုတ္ျခင္း ကို TrueMoneyျဖင့္ လြယ္ကူစိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေငြလႊဲမည့္္သူသည္ ေငႊလြဲခ ပထမဦးစြာေပးရန္လိုအပ္ၿပီး မိမိ၏မွတ္ပံုတင္ NRC ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္သာလိုအပ္သည္။ ေငြလက္ခံမည့္သူသည္ TrueMoney မွ SMS code ရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး လိုင္စင္ရကိုယ္စားလွယ္တြင္ မိမိ၏မွတ္ပံုတင္ ႏွင့္အတူ သြားေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ပိုက္ဆံလက္ခံရယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ TrueMoney အေကာင့္ဖြင့္ရန္  မလိုအပ္ပါ၊ SIM Card ထည့္ထားေသာ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းတစ္ခုသာ လိုအပ္သည့္အတြက္ ေငြလက္ခံျခင္းသည္ လြန္စြာမွလြယ္ကူပါသည္။  

TrueMoney Myanmar ဆိုသည္မွာ 

TrueMoney သည္ ထိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယား ၊ ျမန္မာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ စေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။  TrueMoney ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ Digital ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ ကုမၼဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  

Ascend Money Group ၏ လုပ္ငန္းခြဲျဖစ္ေသာ TrueMoney  ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ TrueMoney ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း၁၈,၀၀၀ေက်ာ္၇ွိျပီး AGDဘဏ္ႏွင္႕ ခ်ိတ္ဆက္ကာမိသားစုႏွင္႔ ေ၀းကြာျပီအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေငြလႊဲေငြထုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင္႕ ျမန္မာမိသားစုမ်ားထံသို႕လြယ္ကူစိတ္ခ်စြာ  အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။  

TrueMoney ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကို အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက 09-969-519-999 သို႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး TrueMoney Myanmar Facebook Page သို႕လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*