ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလးမ်ား၏ စားေသာက္မႈပုံစံ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ Nestlé MILO က ေဒသခံေက်ာင္းမ်ားႏွင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္

။ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလးမ်ား က်န္းမာသြက္လက္ၿပီး စာသင္ခ်ိန္ႏွင့္ စာသင္ခ်ိန္ျပင္ပမွာပါ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ားဆြတ္ခူးရ႐ွိႏုိင္ေစရန္ အဓိကအေရးပါသည့္ အဟာရျပည့္ဝစြာ စားသုံးမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေမေမ့ကတိစကား”  ပညာေပးလႈပ္႐ွားမႈတစ္ရပ္ကုိ Nestlé MILO က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕႐ွိ အ.ထ.က (၂) စမ္းေခ်ာင္း စာသင္ေက်ာင္း၌ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားကုိ မိခင္ အေယာက္ (၁၀၀) ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား အေယာက္ (၁၂၀) တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားမွ တဆင့္ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလးမ်ားတြင္ အာဟာရ၏အေရးပါမႈ၊ အစားအစာမ်ားကုိ အာဟာမွ်တစြာစားသုံးမႈႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ ေန႔လယ္စာထမင္းဘူးကုိ အာဟာရျပည့္ဝၿပီး စားခ်င္စားဖြယ္ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည့္ အသိပညာ ဗဟုသုတေဝမွ်ခ်က္မ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အျပင္ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပသမႈမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အရသာ႐ွိၿပီး အာဟာရျပည့္ဝသည့္ MILO တုိက္ေကၽြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ေက်ာင္းအတြက္လုိအပ္သည့္ အားကစားပစၥည္းလွဴဒါန္းမႈမ်ား ကုိပါ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Nestlé MILO က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ေက်ာင္းေနကေလးမ်ား၏ စားေသာက္မႈအမူအက်င့္ ႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္အၾကိဳက္ဆုံးအစားအစာမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စမ္းသပ္ေလ့လာမႈ တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ အသက္ ၇ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာကေလးငယ္ အေယာက္ ၁၀၀ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ထမင္းအျမန္္စားၿပီးခ်င္သည့္ကေလး၊ အစားေ႐ြးသည့္ကေလး၊ သြားရည္စာႀကဳိက္သည့္ကေလးဟူ၍ အဓိကအမႈအက်င့္ရွိသည့္ ကေလးအုပ္စုသုံးမ်ဳိး ႐ွိသည္ကုိ  ေတြ႔႐ွိခဲ့ ရသည္။

Nestlé Myanmar ၏ Corporate Nutrition Manager ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ခို္္င္သက္ဟန္ က “ကေလးေတြဟာ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာလိုအပ္တဲ့အာဟာရအင္အားကို လုံလုံေလာက္ေလာက္ ျပည့္ျပည့္၀၀ရရွိဖို႔ တကယ္အေရးၾကီး ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးေတြရဲ႕ တစ္ေန႔တာလႈပ္႐ွားမႈေတြမွာ အားအင္႐ွိ႐ွိနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး အာဟာရျပည့္၀ေနဖုိ႔က အဓိကက်တဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါ။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ကထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရဆိုရင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလး အသက္ ၆ႏွစ္ကေန ၈ႏွစ္ အရြယ္ကေလးေတြဟာ တစ္ေန႔ကို အားအင္ပမာဏ ၁၄၀၀ ကီလိုကယ္လိုရီလုိအပ္ျပီး  အသက္ ၉ႏွစ္ကေန ၁၂ႏွစ္အရြယ္ကေလးေတြကေတာ့ တစ္ေန႔ကို အားအင္ပမာဏ ၁၇၀၀ ကီလုိကယ္လိုရီ လိုအပ္ပါတယ္။”

 “၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလမွာ Nestlé MILO ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကုိၾကည့္မယ္ဆုိရင္ မိဘေတြက ကုိယ့္ကေလးအတြက္  ေန႔လယ္စာထမင္းဘူးကုိ ျပင္ဆင္ေပးလုိက္ေပမယ့္ ကေလးေတြက ထမင္းဘူးကုိ ကုန္ေအာင္မစားၾကဘူးဆုိတာကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းကုိ ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ကေလးေတြက အစားကိုျမန္ျမန္စားျပီးခ်င္တယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကေလးေတြက အစားေရြးတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ သြားရည္စာႀကိဳက္တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမေမေတြအေနနဲ႕ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညႊတ္ၿပီး အာဟာရျပည့္ဝတဲ့ အစားအစာေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး စားခ်င္စားဖြယ္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ Nestle’ MILO က အ.ထ.က (၂) စမ္းေခ်ာင္း  နဲ႕  အတူလက္တြဲၿပီး  “ေမေမ့ကတိစကား” ဆိုတဲ့ ပညာေပးလႈပ္႐ွားမႈကို ျပဳလုပ္က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေဒါက္တာခုိင္သက္ဟန္ က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး  ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ စႏၵာျမၿငိမ္း က “ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ပညာေရးႏွင့္ ဘက္စုံဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ႐ွိေစေရးတုိ႔ကုိ အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္လ်က္႐ွိပါတယ္။  ယဥ္ေက်းလိမ္မာၿပီး မိမိကုိယ္ကုိ တန္ဖုိးထားတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးေနတဲ့အျပင္ ေက်ာင္းအေနႏွင့္ ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနတဲ့ အစားအစာႏွင့္ပက္သက္ၿပီးေတာ့ အာဟာရမွ်တစြာ စားေသာက္ရမည္ကုိသိ႐ွိၿပီး ေကာင္းမြန္က်န္းမာ အာဟာရျပည့္ဝတဲ့ အစားအစာေတြကုိစားေသာက္တဲ့ အေလ့အက်င့္မ်ား ရ႐ွိေစခ်င္တဲ့အတြက္ အခုလုိ ကၽြန္မတုိ႔ အ.ထ.က (၂) စမ္းေခ်ာင္း ပညာေရးမိသားစုက Junk Food Free ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းႏွင့္ တန္ဖုိးသင့္ေန႔လယ္စာကုိ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

MILO မုေယာရည္တြင္ပါဝင္သည့္ ပရုိတိုေမာ့သည္ ကေလးမ်ား၏ တစ္ေန႔တာလိုအပ္သည့္ အာဟာရ အင္အားကို အဓိကေပးစြမ္းနုိင္သည့္ ကာဗုိဟုိက္ဒရိတ္ အရင္းအျမစ္ပါဝင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မုေရာရည္တြင္ပါဝင္သည့္ ႏို႔စစ္စစ္က ကေလးမ်ားကုိ ၾကီးထြားဖြံ႕ျဖိဳးေစသည့္ ကယ္လ္စီယမ္ႏွင့္ ပရုိတင္းဓာတ္ကို ေပးစြမ္းျပီး အာဟာရအင္အားကို လိုအပ္ခ်ိန္မွာ လိုအပ္သလိုအင္အားေပးစြမ္းႏုိင္သည့္ ဗီတာမင္ႏွင့္သတၱဳဓာတ္ မ်ားစြာပါဝင္သည့္အတြက္ MILO UHT ဘူးမ်ားကုိ ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းတြင္ ထား႐ွိေရာင္းခ်ရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။  

Nestlé MILO Myanmar သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလးမ်ား က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္သြက္လက္ျပီး သင္ခ်ိန္ႏွင့္ စာသင္ခ်ိန္ျပင္ပမွာပါ ေအာင္ျမင္ေသာဘဝကို ရရွိေစေရးအတြက္ ေဒသခံပညာ႐ွင္မ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိၿပီး ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္လည္း အာဟာရဆိုင္ရာ အသိပညာေဝမ်ွျခင္း အစီအစဥ္မ်ားစြာကို တိုးခ်ဲ ့ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ပါသည္။

YOU MAY ALSO LIKE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*