Latest post

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ အဆင့္အတန္း ပိုမို တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ ဆန္းသစ္ေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားျဖစ္သည့္ 8K, AIOT ႏွင့္ PLasmacluster တို ့ကို တရား၀င္မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ Sharp ၏ အခန္းက႑ သစ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မွတ္တမ္းတင္

သက္တမ္း ၁၀၇ႏွစ္ျဖင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္း ဆန္းသစ္ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ Sharp သည္အနာဂတ္ လ်ွစ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ပံုေဖာ္ရာတြင္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑ မွပါ၀င္ေနၿပီး ယခုအခါ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ အဆင့္အတန္းပိုမိုျမင့္မားေစရန္ ၄င္း၏ ေနာက္ဆံုေပၚနည္းပညာမ်ားျဖစ္သည့္ 8K, AIOT ႏွင့္ PLasmacluster တို ့ကို၄င္း၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ “ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ကမာၻ ႀကီးကို ေျပာင္းလဲၾကပါစို ့” ႏွင့္အတူ တရား၀င္မိတ္ဆက္ရင္း Sharp ၏ အခန္းက႑သစ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မွတ္တမ္းတင္လိုက္ ပါသည္။

Sharp သည္ ၄င္းကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ ့ေသာ ၁၉၁၂ႏွစ္တည္းကပင္ ကမာၻ႔ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္၍ ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကို ထုတ္လုပ္ေနခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ ျပည့္စံုေသာ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ိဳးစံုကို ကမ္းလွမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။ Sharp သည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို ့၂၀၁၉  အစပိုင္း ျမန္မာသံုးစြဲသူမ်ားထံ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္နိုင္မည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို လက္ကိုင္ထားကာ ျမန္မာနိုင္ငံသို ့ ၂၀၁၉  အစပိုင္းတြင္ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ကမာ႔ၻ ပထမဆံုး 8K TV အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္အျပင္   ဆုေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိထားေသာ AQUOS 8K TVကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ယေန ့ စတင္မိတ္ဆက္ လိုက္ပါသည္။ AQUOS 8k TV သည္ အာဆီယံေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ရက္မွ စတင္မိ္တ္ဆက္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အခုရရွိနုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

Sharp Corporation ၏ President Office  ႏွင့္ ASEAN Business ရံုးခ်ဳပ္မ်ားတြင္ Executive

Managing Officer အျဖစ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ Mr. Yoshihiro Hashimoto မွလည္း

“အခုလုိ ျမန္မာေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ရဲ့ေနာက္ဆံုးေပၚ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္း ေတြကို မိတ္ဆက္ခြင့္ရတာ အရမ္း ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ရဲ့အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ထိပ္တန္း နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ကုန္ပစၥည္း ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို သံုးစြဲသူေတြထံ အေရာက္ပို ့ေပးျခင္းျဖင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းမာရွိတဲ့ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းေတြ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္နိုင္မႈကို ေထာက္ပံေပးခ်င္တာပါ။ ဒီေတာ့ Sharp ကို ျမန္မာေစ်းကြက္မွာမိတ္ဆက္ေပးျခင္းဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ပိုမို ေကာင္မြန္တဲ့ဘ၀ အနာဂတ္ေတြ ရရွိနိုင္မယ့္လို ့ယံုၾကည္ပါတယ္။” ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။

“ျမန္မာနိင္ငံဟာဆိုရင္ အေရွ့ေတာင္အာရွမွာ တက္သစ္စေစ်းကြက္နိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ျပီး ေနာက္တြင္မက်န္ခဲ ့ဖို ့အေရးၾကီးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Sharp အေနနဲ ့ျမန္မာနိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္

ေဆာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ဒီေစ်းကြက္ကို ေဖာက္ဖို ့အတြက္  Yong generation, Innovation ႏွင့္ Localization ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၃ခုကို အဓိကထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။

8k ႏွင့္ Plasmacluster နည္းပညာေတြဟာဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ရဲ့ ထိပ္တန္း နည္းပညာမ်ားျဖစ္ျပီး

ျမန္မာမိသားစု၀င္ေတြကို ယခုႏွစ္မွစတင္ အသံုးျပဳနိုင္မွာပါ။

Sharp ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရရွည္စီပြားလုပ္ငန္းနည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ျမန္မာနိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွာ မၾကာခင္ ကုမၸဏီ သစ္တည္ေထာင္ဖို ့ရွိေနပါတယ္။” ဟု

Sharp Thai ႏွင့္ Malaysia ၏ Managing Director ျဖစ္သူ Robert Wu ကလည္း ေျပာၾကား

ခဲ့ပါသည္။

AQUOS 8k TV: “AQUOS 8k” သည္ ယခုေခတ္ TV နည္းပညာ၏ အေကာင္းဆံုး တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ၿပီး ၾကည့္ရွုသူမ်ား  အတြက္ အေရာင္အေသြး၊ အလင္းအမွိန္ ႏွင့္ သဘာ၀က်က် ၾကည္ရွနိုင္ရန္ IGZO display ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 8k LCD monitor သည္

pixels resolution ၃၃သန္းထိ resoulution ရွိျပီး Full HD screen ထက္ ၁၆ဆ ပိုမို ျမင့္မားပါသည္။ စကၠန္႔ တိုင္းတြင္ ပံုရိပ္ ၁၂၀ ႏွုန္း ထိ ထုတ္လုပ္နိုင္ျပီး အလင္းညွိႏွုိင္းမႈ နည္းပညာျဖင့္ ပံုမွန္ TV screen မ်ားထက္ပံုရိပ္ေတာက္ပ မႈကို ၁၃ဆေလ်ာ့ခ် ၍ ပိုမို ေကာင္းမြန္သာ ပံုရိပ္မ်ားကို ထုတ္ေပးပါသည္။ Dolby ATMOS ျဖင့္ Eilex audio system ေၾကာင့္ အသံအားအေကာင္းဆံုး ႏွင့္ အျပတ္သားဆံုး အသံကိုထုတ္လုပ္ေပးေသာေၾကာင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ရုပ္ျမင္သံၾကား အေတြ ့အၾကံဳကို ေပးစြမ္းနိုင္ပါသည္။ “AQUOS 8k” သည္ AQUOS series family တြင္ အေကာင္းဆံုးအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။

IGZO display technology ေၾကာင့္ high-resolution ရွိျခင္း ultra-low power ပါရွိျခင္းႏွင့္ slim product profile အျပင္ touch panel အေကာင္းဆံုး ပစၥည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ IGZO သည္ နယ္ပယ္အသီးသီတြင္ဖြံၿဖဳိးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ေသာ  LCDx၊ OLED ႏွင့္ MEMS displays တို ့၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသစ္မ်ား အဓိက ခြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

 Plastmacluster Technology: Plastmacluster နည္းပညာသည္ ေရာဂါပိုးမႊားႏွင့္ ဘတ္တီးရီးယားပိုးမႊား မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ရွင္းလင္း၍ အိမ္တြင္း ေလ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၉ ရာခိုင္းႏွႈန္းထိ သန္ ့စင္ေစပါသည္။ ဤသည္ကို ကမာၻအႏွံအျပားရွိ ဂ်ပန္၊ ယူေက၊ ဂ်ာမနီ ႏွင့္ ယူအက္စ္ေအ ကဲ့သို ့နိုင္ငံမ်ားမွ institutes နွင့္ organization ၂၈ ခုတို ့မွ အသိအမွတ္ ျပဳေပးထားပါသည္။ Plasemacluster သည္ လူသားမ်ားကို လက္ေတြ ့အက်ိဳးျပဳနိုင္ေသာ နည္းပညာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကတည္း ယခုအခ်ိန္အထိ စက္ပစၥည္းစုစုေပါင္း သန္း ၈၀ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေန ့တစ္ေန ့လူအမ်ား အဆုတ္ထဲထိ ရွုဴရႈိက္လိုက္ေသာ ေလမ်ားသည္ လူအမ်ား ေသာက္သံုးလိုက္ေသာ ေရစက္မ်ားႏွင့္ တူညီပါသည္။ ထို ့သို ့ ေန ့စဥ္ရွဴရႈိက္လိုက္ေသာ ေလထုသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညႊတ္ကာ သန္ ့ရွင္းရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္

Sharp မွ Plastmacluster နည္းပညာကို အသံုးျပဳျပီး Air Purifier, Refrigerator, Air Conditioner အစရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းကြက္တြင္ ထားရွိေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့လူထု ေနထုိင္မွု ဘ၀ကို တိုးတက္ေစပါသည္။

Sharp Thai co.,ltd ၏ ျမန္မာရံုးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ Sales & Maketing manager မ လူလူထြန္းေက်ာ္ကလည္း အခုလို ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။ “ကြ်န္မတို ့ဒီေန ့ Aquos 8k TV ႏွင့္ အတူ Plastmacuster နည္းပညာကို လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို ့သယ္ေဆာင္လာခဲ့ပါၿပီ။

Sharp ရဲ ့Plastmacuster ဟာ မျမင္နိုင္တဲ့ ေရာဂါပိုမႊားေတြကို ဖယ္ထုတ္ရွင္းလင္းၿပီး ေလကို

သန္ ့စင္ေပးပါတယ္။ သဘာ၀ အတိုင္းျဖစ္ေပၚတဲ ့ သံအဖို အမ ဓာတ္ကို လည္းထုတ္ေပးႏုိင္တဲ့အ

တြက္ ပိုမို ့သန့္စင္ ေကာင္းမြန္တဲ ့ေလထုကို ရရွိေစပါတယ္။ ေလကို သန္ ့စင္ၿပီးေနာက္မွာေတာ့

သံကို ေရ သို ့ေျပာင္းလဲေစၿပီး ေလထဲကို ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ေပးပါတယ္။ ဒီနည္းပညာေတြကို ၾကည့္ခ်င္းအားျဖင့္ sharp ဟာ ဂ်ပန္ ထိပ္တန္းအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာရယ္၊ သံုးစြဲသူေတြကို လည္း ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာေတြသံုးၿပီး အေကာင္းဆံုးအေတြ ့အၾကံဳ ေပးေန

တယ္ဆိုတာကို လည္း သိရွိနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ sharp ဟာ အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္းကို

ေမ်ွာ္လင့္ေနတဲ ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးကုန္ ပစၥည္း ျဖစ္မယ္လို ့ထင္မိပါတယ္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*