ပီတီတီအီးပီ ျမန္မာ့စီမံကိန္းမွ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ေဇာတိကရန္ပံုေငြ ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲ နွင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ Safety,Security, Health and Environment Forum

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာေဒသရွိ  လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္  ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ကူညီေပးမည္ဟူေသာကတိက၀တ္ကို  ျဖည့္ဆည္းေသာအားျဖင့္ ပီတီတီအီးပီ ျမန္မာ့စီမံကိန္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊  လုံၿခဳံေရး၊  က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုဖလွယ္ၾကသည့္ ၂၀၁၉ Read More

Shell က ၎၏ ယာဥ္လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ဒုတိယအဆင့္ကို စတင္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားအား ယခုသီတင္းကၽြတ္ကာလတြင္ ေနအိမ္သို႔ ေဘးကင္းစြာရာက္ရွိေအာင္ သတိႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္္တိုက္တြန္

Shell Myanmar သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း (MRCS) ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကမာၻ႔ယာဥ္လမ္းအႏၱရာယ္ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔ Global Road Safety Partnership (GRSP) ၏  ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ “ေဖေဖ Read More

နက္စေလဝက္ဝံေမာ့မစ္ (NESTLÉ BEAR BRAND)  မွ သံဓာတ္ျပည့္ဝျခင္း၏ အေရးပါပံုအား ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူေပါင္း ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ကို မွ်ေဝခဲ့

ပ်ဳိးေထာင္ျပဳစု က်န္းမာတဲ့ ျမန္မာမိသားစု ပဲြတြင္ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းအသိပညာေပးမႈကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျပီး သံဓာတ္ျပည့္၀စြာေနထုိင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ား သံဓာတ္ျပည့္ဝစြာႏွင့္ Read More

Nova စမတ္ဖုန္း၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္ရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္အတူ Huawei Nova Academy Workshop ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္ခဲ့

“ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Workshop တြင္ မႏၱေလး႐ွိ Huawei အသံုးျပဳသူမ်ားအား ၎တို႔၏ Nova device Read More

1 2 3 4