လာမည့္သီတင္းကၽြတ္အခါသမယ တြင္ မိဘမ်ား၏စိတ္ကူး အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ စင္ကာပူခရီးသြားဘုတ္အဖြဲ႔ (STB) သည္ မၾကာမီေရာက္ရွိလာေတာ့မည့္သီတင္းကၽြတ္အခါသမယအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အစီအစဥ္မ်ားအနက္ တမူထူးျခားသည့္ “ေဖေဖ့ဆႏၵ ေမေမ့စိတ္ကူး” အမည္ရွိ Read More

Mytel မွ ေရေဘးဒဏ္သင့္ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ပိုင္းေဒသနွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ သြားေရာက္ကူညီ

 ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ မထင္မွတ္ပဲ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလ်ွံျခင္းမ်ားႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Mytel သည္ ဂရုအစိုက္ဆံုး ေအာ္ပေရတာဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔အညီ Read More

“ေငြပမာဏတစ္သိန္းအထိ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္ခ ၃၀၀ က်ပ္သာေပးရန္လိုအပ္သည့္ TrueMoney ၏ သတ္တမ္းတိုးျမွင့္ထားေသာ မုတ္သံုရာသီအထူးအစီအစဥ္”

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (e-payments) ကိုအဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေသာ TrueMoney မွအသံုးျပဳသူ မ်ား အတြက္ သက္သာလြယ္ကူၿပီး လံုျခံဳမႈရိွေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုကို စက္တင္ဘာလကုန္အထိ အခ်ိန္တိုးျမွင့္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္မွာ TrueMoneyအသံုးျပဳသူမ်ားအားလံုး က်ပ္တစ္သိန္းအထိ ေငြလႊဲပါက  ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈ အခေၾကးေငြ ၃၀၀ က်ပ္သာ ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္ႏွင့္အတူ TrueMoney ကို  မိသားစုမ်ား၊သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေငြလႊဲရာတြင္ ေစ်းခ်ိဴၿပီး အသံုးျပဳရလြယ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု Read More

ပီတီတီအီးပီသည္ အေရာင္းပမာဏလ်ာထားခ်က္ကို တိုးျမႇင့္ကာ ၅ ႏွစ္တာကာလ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျပန္လည္စိစစ္ျပင္ဆင္

ပီတီတီေရနံရွာေဖြေရးႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ (ပီတီတီအီးပီ) က လက္တေလာတြင္ ရရိွပိုင္ဆိုင္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသာမက ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္  ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခ်ီးျမႇင့္ခံရေသာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားမွတဆင့္ တန္ဖိုးျမင့္တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္၎၏ ၅ ႏွစ္တာ (၂၀၁၉ – ၂၀၂၃) ကာလအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံခ်က္ႏွင့္ အေရာင္းပမာဏ လ်ာထားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ျပင္ဆင္လိုက္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္အတြက္  ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ကြက္မ်ားမွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေခ်ာေမြ႕လြယ္ကူေသာအကူးအေျပာင္းျဖစ္ေစရန္ အဓိက ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ပီတီတီအီးပီ ၏ ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ Phongsthorn Thavisin က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ ပီတီတီအီးပီ အေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ၎ေအာင္ျမင္မႈမ်ားတြင္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕ရွိ G1/61 လုပ္ကြက္ (Erawan ေရနံေျမ) ႏွင့္ G2/61 လုပ္ကြက္ (Bongkot ေရနံေျမ) တို႔အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားေရးစာခ်ဳပ္ PSC လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားသမၼတႏိုင္ငံ ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွခ်ီးျမႇင့္ခံရေသာ ေရနံရွာေဖြေရး လုပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိMurphy ေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးကို  ဝယ္ယူမႈ၊ Tatex Thailand LLC မွ APICO LLC တြင္ အစုရွယ္ယာ ၃၃.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဝယ္ယူမႈတို႔ပါဝင္ပါသည္။ Read More

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး PUBG Mobile ျပိဳင္ပြဲ ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆံုး PUBG Mobile ၿပိဳင္ပြဲ”Galaxy Challenge” ၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ပြဲစဥ္မ်ားအား ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ႏွင့္ Read More

1 2 3 6