အေကာင္းဆံုး လူေနမႈဘဝမ်ားကို ယူေဆာင္လာမည့္ နည္းပညာသစ္မ်ားျဖင့္ Taiwain Excellence ကုန္စည္ ျပပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

  ထိုင္ဝမ္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမွ ပံ့ပိုး ကူညီ၍ ထိုင္ဝမ္ Read More

Huawei မွ သီတင္းကၽြတ္ အထူးေရာင္းခ်မႈအစီအစဥ္ျပဳလုပ္

Huawei စမတ္ဖုန္းဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ သီတင္းကၽြတ္အထူးအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ (၃၁)ရက္ေန႔အထိျပဳလုပ္ထာ းေၾကာင္း Read More

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးကို ၾကိဳဆိုသည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ သုည ေဒၚလာ မွ စတင္၍ က်သင့္မည့္ ပရိုမိုးရွင္းလက္မွတ္ ဆယ္သိန္းေက်ာ္ကို Vietjet မွ ေပးအပ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးကို ၾကိဳဆိုသည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ သုည ေဒၚလာ မွ စတင္၍ က်သင့္မည့္ ပရိုမိုးရွင္းလက္မွတ္ ဆယ္သိန္းေက်ာ္ကို Read More

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္က႑ပိုင္းကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု HUAWEI က ကတိက၀တ္ျပဳ

ကမာၻ႔အႀကီးမားဆုံး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ ICT solution provider မ်ားအနက္မွတစ္ခုျဖစ္ေသာ Huawei သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္က်င္းပသည့္ Read More

Y-8 ေလယာဥ္တြင္ ပါ၀င္ၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ား၏ က်န္ရစ္သူ မိသားစုမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္

ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ပို႔ေဆာင္ေရး Y-8 ေလယာဥ္တြင္ ပါ၀င္ၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ား၏ Read More

1 2 3