အိႏၵိယစမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္ကို အႀကီးအက်ယ္ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ဖို႔လုပ္ေနတဲ့ HUAWEI

တရုတ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္စမတ္ဖုန္းကုမၼဏီျဖစ္တဲ့ Huawei ဟာအိႏၵိယေစ်းကြက္ကုိ အႀကီးအက်ယ္ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ဖို႔ ေစ်းကြက္ဗ်ဴဟာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ Huawei ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနနဲ႔လည္းအိႏၵိယနိုင္ငံရဲ့ 5G Read More

1 3 4 5