ကမာၻ႔အႏၱရာယ္အမ်ားဆံုးဓာတ္ပံုေတြ ရုိက္ယူခဲ့တဲ့ ရုရွားအမ်ိဳးသမီး

Angela Nikolau လို႔အမည္ရတဲ့ ရုရွားအမ်ိဳးသမီးက စြန္႔စားရဝါသနာပါတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ တစ္ကယ့္အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ေနရာေတြမ်ားစြာမွာ စြန္႔စြန္းစားစား ဓာတ္ပံုေတြရိုက္ယူခဲ့ပါတယ္။ Read More

အခ်ိန္ခရီးသြားသူက လာမယ္႔ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္က အနာဂတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ဓာတ္ပံုရိုက္ျပခဲ့

သူဟာ ဆရာဝန္ဆိုတာကို ခဏေဘးဖယ္ထားလုိက္မယ္ဆိုရင္ သူ႔စကားအရ သူ႔မွာ အနာဂတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ တစ္ခုရဲ႕ ဓာတ္ပံု တစ္ပံု သူဆီမွာ Read More